Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Kristi Himmelfartsdag b

Dagens evangelium: Luk. 24. 46-53 - Der skal prædikes omvendelse

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24

Prædikener til søndagen: Kristi Himmelfartsdag

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Billeder: Jesu fodaftryk i Ascension Church, Oliebjerget - Jaume Ferrer II: Fodaftryk i sten med alle de hellige omkring - Salvador Dali (Jesus på vej ind i den himmelske MR-scanner?) - Bosebo Kyrka, Lund, Himmelfarten set fra neden. Loftsbillede.
Meget tidligt blev en bestemt tradition for ikoner med himmelfarten gældende. - - Kristus er ikke den forsvindende, men sidder i sin majestæt som kosmokrator - under ham står disciplene, præget af noget forvirring, med engle i blandt dem, og midt i det hele står jomfru Maria, gennemlyst af glæde og fred. Betydningen af Kristi Himmelfart er aftegnet i et fantastisk tableau og forudgriber freden og glæden, der lidt senere herskede over disciplene i Jerusalem, inden de begynder at opfylde den mission, han havde givet dem, at drage ud i verden og forkynde omvendelse til syndernes forladelse. Der er en markant lighed mellem de klassiske ikoners fremstillinger af himmelfarten og Kristi genkomst. [Se ikon og tolkning her]. Den hollandske kunstner Poortvliet lavede i 1970'rne en bog "Han var en af os", som må siges at være meget præget af "kristendom "fra neden", en nok tidstypisk fremstilling af himmelfarten. Man ser langt ude i horisonten 11 forladte mennesker stå og se op mod en urolig himmel, kun med et enkelt lysskær mellem skyerne. Her synes den momentane forvirring at være blevet til eksistentiel forladthed. [jeg arbejder på at kunne bringe billedet her]. - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Kristi Himmelfartsdag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Kristi Himmelfartsdag - 238

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]


[] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
Jorden har fået himlen under huden. [Kristi Himmelfarts billeder, Sl. 139, Nørretranders "Mærk Verden", Kristus lever i mig]..Kristus havde givet sig selv hen for disciplene og ikke hen til et fjernt sted, men til den allestedsnærværende himmel. Kunne der før have været frygt forbundet med at den allestedsnærværende Gud overalt lægger sin hånd på eller om mennesket (Sl. 139), vidste de nu, at hvad de end mødte, som vidner, i deres færd ud i verden - når de oplevede mørke og tvivl - udefra som indefra - og modstand og forfølgelse,så var Kristus der i et nærvær, som omfattede dem - og som stadig på ny kunne løfte dem ud af ufrihed og fortabthed.
Vi kan give os selv hen, fordi Kristus gav sig selv hen til at være ethvert sted på jorden - ved os - som vidner - men også før os - ellers kunne vi slet ikke vidne.
Jorden har fået himlen under huden.
[1992] Se mere

Mandrup, Lars
Nu er budskabet hverken begrænset af tiden eller stedet. Det skal siges og fortælles og høres helt til jordens yderste ender, til store og til små, til fattige og til rige. Den opgave får disciplene tildelt. De skal sørge for, at det bliver båret af sted, og de skal ikke ophøre med det, førend det mål er nået.
For at det ikke skal misforstået: de skal ikke bringe Kristus nær til alle mennesker. For det er han jo allerede. Han er lige så nær det menneske, som bor fjernt fra os, som han er her. Men de skal fortælle til alle mennesker, at Kristus er nær, og at hans budskab har gyldighed også for dem.
[1998] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Jesus er den eneste vej, den eneste stige mellem himmel og jord, - på den kan vi færdes frit, stige op, stige ned, for en dag at blive hentet for at blive. Her i gudstjenesten går det op for os, at himlen er åben og har fået jordforbindelse. Her lærer vi at stole på, at kærligheden er stor nok. Det kan risikeres. Vi kan roligt vende os om til syndernes forladelse og lade os udkalde til livet midt i velsignelsen. Amen. [2012] Se mere

Oldenburg, Claus
Så jeg synes, at vi skal være meget taknemlige for vores religions billedrigdom og for, at den er så godt opbevaret i trosbekendelsen.
For den forudsætter Gud som Skaberen, men på et tidspunkt steg Han ned i Marias skød og blev menneske. Samme menneske måtte dø menneskets død for at kunne stige ned i kælderregionerne og omfatte fortabelsen, den menneskelige undergrund.
Derefter stiger Han op til jordens flade og fremtræder som den opstandne - helten, der overvandt de dødes rige.
Billedmæssigt er det fuldstændig logisk, at Han fra denne jordens flade må stige til vejrs og forenes med sin Far og vores Far.
Og billedet tøver ikke. For Han skal komme igen på himlens skyer i den østlige morgenrødme - og den dag falder alle billeder og erstattes af gennemskueligheden.
Kærligheden gør sig - med Max Frisch - nemlig ikke billeder. Den elsker bare.
[2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].