Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

5. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 17. 1-11 - Faderens herliggørelse, bn for disciple

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Prædikener til søndagen: 5. s. e. påske

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 5. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 5. s. e. påske - 237

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

G”tke, Eva Tøjner
Det kristne menneskesyn er et nådigt menneskesyn./ Dommeren står ikke derude på sidelinjen for at tage os i at snyde os til præstationerne og afsløre os som dem, vi 'i virkeligheden' er - nogen, der gør os til./ Nej, dommeren er den, der minder os om, at vi er mere end vi kan./ - Minder os om, at mennesket altid rummer meget mere end det, der kommer til udtryk./ Der gemmer sig et liv i ethvert menneske, som skal åbenbares./I positiv forstand./
Ikke som noget, der skal afsløres, som et tæppe, der bliver revet væk under fødderne af os - men noget, der åbenbarer sig - viser sig: en perle, en kerne, et liv, som er i kraft af Gud og som peger hen på Gud.
[2014] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
Jesus er dette prisme [for herlighedens lys]. Hans afsked - han er på vej ind i det lys han kom fra.. men han efterlader ikke sine i tvetydigheden.. de er i verden - nu selv som lys, selv som prismer, som bryder livslyset selv i klare farver, som vi kan tåle at se, og som vi kan forholde os til..
Enhver der tror er prisme, lys i verden - og for den, der tror, fanger ethvert andet menneske livslyset ind, sådan at man i dette menneske, uanset hvem det er, møder en brydning, en farve af livet.
Enhver der tror er i verden, som den der bryder lys og som ser lys i det andet menneske..
[1994] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Herlighed hedder doxa på græsk, para-doxa er mod-herlighed. Korsfæstelsen er den herlighed Jesus siger at timen er inde for, paradokset.
I korset bindes modsætningerne sammen. Himmel og jord, tid og evighed.
For den som hører, ser og tror er verden dermed forandret. Herfra kan verden forstås på en ny måde. Det er stærkt og smukt. Men stadig sårbart...
[2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].