Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

3. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 14. 1-11 - Jeg er Vejen, Sandheden og Livet

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster 1: Vi er i Jesu afskedssamtale(r) med disciple 2: Påsketid stadig 3:: GT er Guds åbenbaring for Moses i ørkenen. "Jeg er.. 4: Teksten høres let ind i religionsteologisk sammenhæng -

Salmeforslag

Til eksegesen: Et par 'klip' fra litteraturen (se litteraturhenvisninger til teksten).
"Det nærværende 'evige liv' er det i martyriet ofrede liv. Netop derfor peger det fremad (Johs. 14,1-6). Åndsbesiddelsen her og nu er magten til martyrium, til ofring af livet i kærlighed til brødrene." Prenter s. 563 i Skabelse og Genløsning.
"Udgangspunktet for (Barmen)erklæringen tages i den eksklusivitet, der er i den bibelske teologi har fundet sit stærkeste udtryk i Johannesevangeliet. Udsagnet Joh.14,6.. udmøntes i følgende læreudsagn, der er den første bestemmelse af erklæringens teologiske fundament: 'Jesus Kristus, således som han foreligger os bevidnet i den Hellige Skrift, er Guds ene og udelte Ord. Det er det vi skal høre og som vi i livog død skal fæste lid til og adlyde'." Fragmenter af et Spejl, s. 50.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Notto Thelle eksperimenterer med en fingeret samtale med Laotzi om Dao (Tao), som betyder vejen, sat i perspektiv af Jesus udsagn om at være Vejen.(s. 26 i Buddha og Kristus).

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Prædikener til søndagen: 3. s. e. påske

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. påske - 234

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Jan Erik Grønborg
..vi er hans børn. Og selv om vi stadig har brug for et sted, som helt bogstaveligt er hjem for os, så er vi også hjemme hos Gud og i hans verden, både her og hisset. Han er den, han er. Og vi får lov at være dem, vi er. Amen. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].