Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 10. 22-30 - Mine gerninger vidner om mig

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Vi er i kapitlet om den gode hyrde .. 2: Dagen er "store hyrdedag" - det er uden tvivl.. 3: Hyrdemotivet i GT-læsning. NB valgmulighed..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: "For John, God remains God. Jesus is not a second God. Ultimately everything about Jesus points away from himself to God. Such subordination of Jesus into the role of the sent one paradoxically brings with it a merging of Jesus into God, a merging of sender and sent one, to a point where confusion was certainly possible.."(William Loader).

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10

Prædikener til søndagen: 2. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. s. e. påske - 233

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frederik Hjerrild
Jeg tror ikke der er noget finere eller mere meningsfyldt i denne verden end dét Jesus bragte. Gennem sine gerninger vidnede han om Gud. Hans gerninger kunne aldrig misbruges, de kunne ikke bruges til at lave penge på, eller anseelse, eller til at komme frem i verden på. Hans gerninger førte altid til at noget blev bedre: sultne blev mætte, syge blev raske, ensomme fik del i et fællesskab, mennesker der var udelukkede fra fællesskabet blev taget ind i et fællesskab. Det var ikke gerninger der gavnede Jesus selv eller som han tjente på.. [1982] Se mere

Niels Henrik Arendt
.. I disse år, hvor selvsikkerheden falder i øjnene, er usikkerheden om vores fælles fremtid også større end nogen sinde. Jo tyndere is vi bevæger os fremad på, desto mere faste og sikre er de skridt, vi tager. .. Teksten bringer en kort ordveksling mellem jøderne og Jesus, og den er særdeles ufrugtbar. Jøderne stillede Jesus et spørgsmål. ¯Hvor længe vil du holde os hen i uvished; .. Om deres sikkerhed også bundede i en form for usikkerhed, måske fordi det slet ikke gik så godt for gudsfolket, måske fordi romerne stod i landet, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald var der ikke revner i facaden hos ret mange af dem. Og tvivlen, usikkerheden, angsten synes at være forudsætning for overhovedet at lade sig røre af, hvad Jesus siger. Tvivlen, som først og fremmest er en tvivl på en selv, er forudsætning for troen. Hvem der ikke spørger ham ud af usikkerhed, kan ikke høre det rigtige svar. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].