Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Påskedag b

Dagens evangelium: Mt. 28. 1-8 - Jesu opstandelse

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Nb. perikopetilskæringen er grov. V. 9-10 hører naturligt med, men de vise fædre har vel villet antyde en højere grad af lighed til Markus, end der egentlig er. Jesus selv møder kvinderne og sender dem til "mine brødre" - jfr. Luthers vinkel (se nedenfor).

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Den usikre grav overfor alle vores sikkerheder

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 28

Prædikener til søndagen: Påskedag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Påskedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Påskedag - 230

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bruun, Lars Kjær
Derfor var det genialt af gud at efterlade en tom grav. Vi får nemlig slet ikke lejlighed til at dyrke ham på vores præmisser. Det Gamle Testamentes billedforbud: at ingen må gøre sig billeder af gud, og at ingen kan se guds ansigt og dog leve, det forbud lader gud selv hånt om ved at vise os et billede af, hvem han er: nemlig den lidende tjener - guden i korsets tegn. Hengivelsens gud. Det er den eneste gud, der er. Og derfor den tomme grav. 'Tilbedelse frarådes', kunne der passende have stået på et skilt uden for graven. Den tomme grav betyder nemlig, at vi finder gud i livet med hinanden. Og dermed er vores fælles liv velsignet på trods af kors og død. Vi skal ikke påskemorgen til at leve et andet liv, men vi skal leve det samme liv som vi hele tiden har levet. Den tomme grav betyder: Gå nu, gå ud og lev livet med hinanden. I behøver ikke længere at gøre jer billeder af mig... Men nu hører vi: Han er opstået. Han er ikke her. Det er foruroligende, og det skaber opstandelse. Hvor er han så? Han er i ordet og fortællingen om ham, og hører vi den fortælling, så er han også midt i blandt os, i vores liv med hinanden. [2004] Se mere

Luther, Martin
Luther prædiker over opstandelsesberetningen i alle evangelier. Her med den broder- og søsterskabstilsigelse, som omdrejningspunkt, der ligger i ordene "Gå hen til mine brødre..". (Ja, han formulerer det med søsterskabet!). Hvor svært det er at tro, de mange broderskaber (klostervæsner o.l.), som har taget fejl og okkuperet broderskabstanken, men hvor svært det er også for den enkelte synder virkelig at tro det. Men bed "Fadervor" det er jo dog broder/søsterbønnen. Kæmp med troen svære kunst.
Som så ofte er der tale om en lang prædikenen, men værd at læse, fordi den så udpræget tager fat et helt andet sted end i blomstrende påskelilier.
[1544] Se mere

Schmitt, Udo
Så flygtig en regnbue end kan være, så kan man dog dvæle ved synet, og nyde det i ro - ved lyn går det ikke. I det øjeblik man ser det, er det næsten igen forsvundet. Englen bliver synlig, men unddrager sig at kvinderne kan betragte den. Beskrivelsen af englen gør det straks klart: Her er intet at se, videre, her er intet at se. Derfor er det meget vigtigere, hvad de kommer til at høre.. "Frygt ikke", hilste englen Gabriel Maria .. frygt ikke sagde enlen til hyrderne på marken. Når Gud selv i al sin magt betræder tid og rum, gribes vi af rædsel..Værger vi os instinktivt mod Guds fødsel og opstandelse i Kristus? [Nb. prædikenen er på tysk] [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].