Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Mariæ bebudelse b

Dagens evangelium: Luk. 1. 46-55 - Marias lovsang

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1

Prædikener til søndagen: Mariæ bebudelse - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"I disse tekster [Luk. 1,51-53 og Luk 6,20-23, og nogle af Jesu lignelser] udtrykker de fattige håbet om, at Gud vil gribe ind og ændre tingenes tilstand. Gud er de fattiges beskytter" s. 30 i Johannes Nissen Budskab og konsekvens --
"Hvad skulle sakramentet [nadveren] kunne udrette hos frie, selvsikre ånder, som ikke trænger til det eller øsnker at få det? Thi Guds moder siger: Han mætter kun de hungrige og trøster dem, som er bange" s. 134 Luthers Skrifter i udvalg I ( En sermon om kristi legeme og broderskaberne). --
"Zakarias lægger særlig vægt på at Gud vil frelse folket fra fjenderne og lede det ind på fredens vej. Maria foregriber den sociale tendens i Jesu forkyndelse.. Marias lovsang er tydeligt inspireret af Hannahs lovsang, da hun vier Samuel til Herren (1. Sam. 2,1ff)" s76 Villy Sørensen: Jesus og Kristus. Om det apokalyptiske perspektiv, s. 148 ibid. -

Religionspædagogiske noter:På kristendomsundervisning.dk's interaktive sider er der en tolkning af Grünewalds fremstilling af Mariø bebudelse på Isenheimeralteret. Der kan udspringe en spændende erkendelsesproces gennem "bare" at se et gammelt billede, og så ret bogstaveligt trænge ned i betydningslagene. Det er nok klogt at have været grundigt igennem billedet selv, inden man bruger det. Det findes [HER] - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Mariæ bebudelse Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Mariæ bebudelse - 225

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, K. Skriver
[Kristendommen] har ikke i Europas historie virket som en forsikring mod magtovergrebet; kirken har selv deltaget i magtspillet, været undertrykker og levet af undertrykkelse; men hele tiden har fx. Marias lovsang ligget som et uro-moment - og den side af kristendommen, som kommer til udtryk her, har helt sikkert været forudsætning for den marxisme og kommunisme som i vores kultur stærkest og mest konkret har peget på undertrykkelsens mekanismer; noget som ikke kunne hindre at marxismen/kommunismen som ideologi selv blev til magtmisbrug og undertrykkelse.
Hvorfor er det så let at få en ussel eksistens i vores samfund? Har de ret, som siger at det er fordi den velbjergede 3/4 del af befolkningen ikke vil give afkald på bare lidt af de privilegier, de har vundet. En forkælet livsstil som de - eller skal jeg sige vi - har vundet hævd på? Så enkelt er sagen sikkert ikke, men uroen må være der: der kan være noget om det. Er der hos os blevet tale om en flertalsmægtighed som ikke lader den romerske kejsers ret meget efter?..
[1990] Se mere

G√∂tke, Eva Tøjner
Kan historien om Maria, der bryder ud i sang over at blive kaldt på, undfange selve evangeliets kerne i os?
Glæden over at føle sig udvalgt til at være del af et større fællesskab.
Og give os mod til at kalde på hinanden og dermed dele ud af, hvad der betyder noget for os selv, og inddrage andre i det fællesskab, der rækker ud over hinandens forskellighed.
[2012] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbydg, Nidaros [Se mere].