Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Midfaste b

Dagens evangelium: Joh. 6. 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Prædikener til søndagen: Midfaste

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

(Det præsentiske og futuriske:) Som "Livets brød" kan han formidle det sande liv (smlgn 11,25 "jeg er opstandelsen og Livet" - [og vel 14,6 Jeg er sandheden, vejen og livet (ksf)] s. 144, Resurrectio Mortuorum. - -
Ad v. 28:LutherOm de gode gerninger. "Den første og højeste, allerædleste gode gerning er troen på Kristus, som han selv siger det i Joh. 6". Det er punkt nr. 2 ud af 31 punkter. Det første er at der ikke gives andre gode gerninger end dem, Gud har påbudt. Det tredje er det gode hverdagsliv.. osv. s. 155 bd. 1, Luther Skrifter i udvalg.
I den lidt pudsige afdeling er at Konkordieformelen, Om den frie vilje, læser v. 29 "Det er Guds gerning, at I tro på den, som han har sendt" parallelt med fx. Fil. 2 at det er Gud der både virker at ville og at kunne, og Ef. 2,8, det er Guds gave, + en række andre anførte steder. (Teologisk både luthersk og paulinsk, og da sprogligt nok muligt, men næppe lige efter v. 28! - ksf). Bekentnisschriften der lutherischen Kirche s. 882 -

Religionspædagogiske noter:Livets brød på At Åbne en verden. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Midfaste Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Midfaste - 224

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]


[] Se mere

Hviid, Else
Der spises og drikkes påfaldende meget i bibelen, og giver man sig til at tælle måltider, bliver man ikke færdig. Mere end 700 henvisninger til måltidet (talt med er ikke henvisningerne til drikke og brød) viser, at det at spise ikke er en perifer beskæftigelse.
Tværtimod er det at spise sammen noget både betydningsfuldt og betydningsladet..
..Det midterste - og helt centrale ord i den fortælling vi hører i dag - er "give". Den mad som Menneskesønnen vil give jer...
[2010] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].