Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Midfaste b

Dagens evangelium: Joh. 6. 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Prædikener til søndagen: Midfaste - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

(Det præsentiske og futuriske:) Som "Livets brød" kan han formidle det sande liv (smlgn 11,25 "jeg er opstandelsen og Livet" - [og vel 14,6 Jeg er sandheden, vejen og livet] s. 144, Resurrectio Mortuorum. - -
Ad v. 28:LutherOm de gode gerninger. "Den første og højeste, allerædleste gode gerning er troen på Kristus, som han selv siger det i Joh. 6". Det er hos Luther punkt nr. 2 ud af 31 punkter. Det første er at der ikke gives andre gode gerninger end dem, Gud har påbudt. Det tredje er det gode hverdagsliv.. osv. s. 155 bd. 1, Luther Skrifter i udvalg.
Konkordieformelen, "Om den frie vilje" læser v. 29 sådan: "Det er Guds gerning, at I tro på den, som han har sendt" parallelt med fx. Fil. 2 at det er Gud der både virker at ville og at kunne, og Ef. 2,8, det er Guds gave, + en række andre anførte steder. (Teologisk både luthersk og paulinsk, og da sprogligt nok muligt, men måske ikke lige efter v. 28! - ksf). Bekentnisschriften der lutherischen Kirche s. 882 - Missionale Noter
Er der et missionalt motiv i teksten? Ja, væsentlig er "sendelse": "Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt." Ordene foregriber Jesus sendelseord "Lige som Faderen har sendt mig, således sender jeg jer" Joh. 21.Bespisningen i ørkenen har jo gjort folk klart, at her var noget guddommeligt på færde. De vil så gerne have del i at gøre det rigtige, Guds gerninger. De tænkte vel lidt i "brød til verden"-baner. Nu var bespisning ikke et tilfældigt under, Jesus greb til. Det kunne af alle, der oplevede det, kun erfares som Guds Rige på jord. Alligevel er det ikke det første - fx at skabe Guds rige ved mætte de sultne. Guds gerning er tro på Kristus. Ingen mission uden det centrale først eller netop i centrum, formidlingen af at Kristus er den, som åbenbarer Guds væsen og vilje. Det er at tro det, som frelser. Billedlig talt, hvad kommer først missionsstationens kirke eller lægehus? Eller menneskets hjerte eller hænder?
(ksf).

Religionspædagogiske noter:Livets brød på At Åbne en verden. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Midfaste Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Midfaste - 224

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]


[] Se mere

Hviid, Else
Der spises og drikkes påfaldende meget i bibelen, og giver man sig til at tælle måltider, bliver man ikke færdig. Mere end 700 henvisninger til måltidet (talt med er ikke henvisningerne til drikke og brød) viser, at det at spise ikke er en perifer beskæftigelse.
Tværtimod er det at spise sammen noget både betydningsfuldt og betydningsladet..
..Det midterste - og helt centrale ord i den fortælling vi hører i dag - er "give". Den mad som Menneskesønnen vil give jer...
[2010] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].