Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

3. s. i fasten b

Dagens evangelium: Joh. 8. 42-51 - I har Djævelen til far

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Efter talen om at Jesus er Verdens lys - 2: Fastetid er opgør med det onde, sataniske. ³3: Ikke helt indlysende sammenhæng. GTs guldkalven.. 4. Jødehad/jødeforfølgelse i kristenheden med udgangspunkt

Salmeforslag

Til eksegesen: Om epistelen: Nikolaiternes lære har nogle bestemt som libertinisme, at synde på nåden - men det kan ikke historisk dokumenteres. JSJ Gads Danske Bibelleksikon.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8

Prædikener til søndagen: 3. s. i fasten

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Regin Prenter bygger i høj grad paragraf 23 "Status originalis og status gratiae" (menneske først - og kristen så) op omkring en tolkning af Joh. 8. (Skabelse og genløsning, s. 286 ff). - - Reformatoriske referencer. Det er værd at bemærke at stedet ikke bruges i en eller anden antisemitisk tankegang, men til at bestemme et eksistentiel grundforhold, syndens opståen. Confessio Augustana XIX:"Om syndens årsag lærer vi at, skønt Gud, almægtigt har skabt al naturen og opholder den, så udvirker dog den fordrejede vilje synden i alle onde og gudsforagtere, som det nu er Djævelens vilje, og som ikke vil være redskab for Gud, men vender sig bort fra Gud, som Kristus siger: Djævelen taler løgn ud af sit eget. Bekenntnissschriften.. s.75. (Eck svarer til dette "Deus vult peccatum" jfr note) - - Confessio XXIII (Om ægteskab): .. det må være djævlelære at forbyde (præster) ægteskab..(s 90 ibid.) - - Fra apologien for Confessio..: Og Kristus siger til farisæerne, som var de hellige, og havde navn af at være Guds folk og kirke, og ofrede som man skulle: I er af jeres fader, Djævelen.. (s 237 ibid)

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. i fasten Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. i fasten - 223

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Claus Oldenburg
...jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere med begrebet sandhed ud fra tre modeller. Den første er bibelsk, den anden er teoretisk og den tredje har en ren filosofisk tilgang.. 1)Pilatus 2).."Den teoretiske sandhed har med ord at gøre, netop Guds ord eller en anden form for systemtænkning,.. 3) Løgstrup.. "løgnen er snylter på sandheden".. [1,2,3 diskuteres] .. "Om noget er Sandhed, er således følelsens medvirken og nærvær. Heri ligger afgørelsen mellem sandhed og løgn - hvert øjeblik. Amen." [] Se mere

Erik Aagaard
Hvordan Jesus kan vide, at de har Djævelen til far? Af den enkle grund, at de ikke kan høre hans ord. Hvis Gud var deres far, ville de elske Jesus og høre ham. Den, der er af Gud, hører nemlig Guds ord, men de kan ikke høre det, altså er de ikke af Gud. Sådan hænger tingene sammen. Jesus har ikke kunnet komme nogen vegne med dem. Han har løbet panden mod en mur, har prædiket for ører, der ikke kunne høre. Det er en situation, der vel ikke er helt forskellig fra vores egen. Man kan vist godt sige, at Vor Herre på mange måder står i samme situation med det danske folk: Det kniber enormt med at høre hans ord. [] Se mere

Frederik Hjerrild
Djævelen er kun én, for ondskaben og løgnen kan udmærket trives uden fællesskab. Ondskaben er til eget brug, og den må udrydde og bagtale andre. Kærligheden derimod er ikke til eget brug. Kærligheden kan kun trives hvor der er relation mellem flere personer. I kærlighedens fællesskab har man ikke sig selv som mål, men i en djævelsk egoisme søger man sit eget.
Denne forkyndelse af Gud som sandhedens og kærlighedens Gud var noget nyt som Jesus bragte, til forargelse dengang, og såmænd også til forargelse i dag, selv om forargelsen ofte blot giver sig udtryk i lunkenhed og ligegyldighed. For det budskab vil altid støde imod dér hvor mennesker lever for sig selv og har sig selv som mål i livet.
[1982] Se mere

Inger Hjuler Bergeon
Fordi det ikke længere er en selvfølgelighed, at nogen har ret, fordi de siger de har det, eller fordi de har magt til at sige det, ja, så er der ikke mange muligheder tilbage for at det, man vil påstå er sandt, også bliver modtaget som sandt.
Der er kun én, siger en svensk litteraturmand, Engdahl og det er vidnesudsagnet.
Et vidnes opgave er nemlig ikke at have ret, men at tale sandt.
Tale sandt om hvad de har set, hørt, oplevet, erfaret. Vidnet skal ikke plædere, argumentere, brillere, overbevise, men tale sandt.
Fordi vi altså har en opfattelse af sandhed som det der er sandt for den enkelte, så har vi kun den mulighed tilbage, at sandhed er det, der kommer som vidnesudsagn og vidnesbyrd. Hvor altså personen bag selv står ved det. Og så afhænger det af, om man så har tillid til denne person. Så sandhed er personbundet i vores tid, hvor det er subjektiviteten det gælder.
[] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
..hans ord kræver jo at man ikke bare lader sig styre af det gamle. Og hver ny tid må tolke hvordan man så ikke gør det. Finde ud af hvad skal der gøres op med, for at kærlighed, håb, retfærdighed, fred er det største i blandt os.
Grundtvig skriver et sted at ethvert menneske har to sæt forældre: De udvortes og de indvortes. Det vil sige: et ydre, synlig sæt og et indre. De udvortes, det er dem, som lagde ryg og ben til, da vi skulle væres rundt som små, skaffede os maden, opdrog os.
[] Se mere

Niels Peter Jacobsen
..Der er konflikter og selvmodsigelser i fortællingen. Så det er slet ikke er så enkelt, som det ser ud til ved første øjekast. 'Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger' spørger Jesus. Og han svarer selv: 'Fordi I ikke KAN høre..'.. 'Jeg siger sandheden, DERFOR tror I mig ikke.' I de sætninger ligger noget af løgnens dæmoni gemt..[Dernæst om Martin A. Hansen, Løgneren] ..Fastetiden er en besindelsestid. Den tilbyder os en chance for at standse op og overveje, hvor vi lever svigefuldt. Men ikke nok med det. Vi får også en chance for at ændre på vort liv. Påsken er den chance. Påsken er Guds hånd, som rækker tværs igennem vor lukkethed. Ind i vor løgnagtighed. Her giver Gud os sin tilgivelse, sin nærhed. Her fortæller han om død over det gamle og liv til det nye. [Amen] [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].