Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

2. s. i fasten b

Dagens evangelium: Mk. 9. 14-29 - Drengen besat af den onde ånd

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Helbredelsen findes sted efter endt.. 2: Fastens præg af kamp mod det onde og de onde magter.. 3: Epistelen kan forstås under vinklen, Jesus havde den..

Salmeforslag

Til eksegesen: ("og faste" (v29) mangler i ældste håndskrifter - og er udeladt i oversættelsen af 1992)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 9

Prædikener til søndagen: 2. s. i fasten

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Og den værdighed (at have det evige liv) bygger ikke på troens storhed eller ringhed, men på Kristi fortjeneste, som den lidettroende, sorgfyldte fader (til den besatte søn) ligesåvel nyder glæde af som Abraham, Paulus og andre som har en dyb og stærk tro." Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Konkordieformelen), s. 997 -- -

Religionspædagogiske noter: - Hvad betyder ordet tro - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. i fasten Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. s. i fasten - 222

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Anne Birthe von Holck
Jesus kommer måske ikke lige igen vandrende ned af bjerget til os, men han har sagt os, og lovet os, at vi ikke er alene - at vi har Guds hellige Ånd midt iblandt os og altid kan bede om hjælp.
Vi kan i dag vælge at tolke beretningen om drengen, der er besat af en ond Ånd: som en tolkning af livet, som det ind imellem kan forme sig for enhver af os. Enhver af os kan rammes af ondt. Når vi så be'r om hjælp svarer Jesus os: "Den slags kan kun drives ud ved bøn"!
Den gamle bøn, der står først, foran teksterne til 2. søndag i fasten, kan vi igen be' her til sidst: [Bøn fra alterbogen citeret]
[] Se mere

Michael Rønne Rasmussen
..hvorfor kalder Jesus da sine disciple for vantro?De var jo netop ikke i tvivl - de troede jo at de kunne!De mente at de havde myndighed til at gøre som Jesus gjorde - de troede med andre ord at de kunne selv!. Og det er sagens kerne og vantroens indhold: At tro man kan klare selv.At vi er blevet som Gud og ikke mere behøver at være afhængige af Skaberen.Så fornægter vi gudbilledligheden [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].