Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. i fasten b

Dagens evangelium: Luk. 22. 24-32 - Strid om at være størst

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 22

Prædikener til søndagen: 1. s. i fasten - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Teksten drages ofte ind når man taler om forholdet mellem kirke og (stats)magt. Udenfor perikopen finder vi Jesu ord om de to sværd (v38), som ofte i protestantisk sammenhæng tolkes som et "Hver passer sit" - men se Luthers tolkning af v 25: "Kristus skildrer jo selv det karakteristiske for verdens fyrster i Luk 22, 25 hvor han siger: "Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere." Det kunne ikke falde dem ind at tro, at de ikke har ret til at regere med magt og til at lade sig tjene, når de er født eller valgt til det. Den, der nu vil være en kristen øvrighed, må sandelig aflægge den opfattelse, at man skal herske og bruge vold. Forbandet og fordømt er ethvert liv, hvor man lever og stræber efter at leve til gavn og fordel for sig selv. Forbandet er alle gerninger, der ikke udøves i kærlighed. Men de udøves i kærlighed, når man ikke stræber efter nydelse, fordel, ære, sikkerhed og frelse for sig selv, men af ganske hjerte efter fordel, ære og frelse for andre."Se her - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. i fasten Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 1. s. i fasten - 221

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Else Hvid
Må man gøre nar af religiøse mennesker? Må man sige frække ting om Gud og må man tegne provokerende billeder af Muhammed? Af Jesus?..
Gud har i Jesus villet sige denne ene ting: den er størst, som tjener. Gud har i Jesus gjort sig til tjener. Det har ikke set lige pænt ud hele vejen, nogle steder så det grimt ud, andre gange var det provokerende og stødende, og atter andre gange var det ligefrem ulækkert at se Guds søn tjene et menneske.
[] Se mere
Men sådan ser også den virkelighed ud vi kender, når den fortælles usmykket. Ikke for at vi skal vende den ryggen, men for at vi skal kunne halte af sted, skuende Guds velsignelse. Vi halter ikke forgæves, heller ikke i dag. Vi imødekommes af løftet om velsignelse..

Kristen Skriver Frandsen
Han gik ind i det sted, hvor vi ikke kan eller vil gå. Dér kan vi altså ikke følge ham. Men han efterlod os noget vi kan. Noget vi kan netop i tillid til at Gud tager sig af det vi ikke kan og tager det på sig. Han efterlod os et broder- og søsterskab, hvor vi altid kan begynde at vende om på hvem der er størst og mindst; hvor den stærkere altid kan tage fat på at tjene den svagere. Det er ikke et sædvanligt familieskab, for den din handling kan nå, er din bror eller søster. Det har en ydmyghed med sig, for vi ved at brodersvigtet til stadig dukker op. Men på sær vis behøver det ikke at være til mismod. [] Se mere

Marianne Christiansen
Der er både formaning i det her - etik og moral, nye idealer for, hvordan vi skal være overfor hinanden - og så er der noget andet og støre, nemlig en åbenbaring af hvem Gud er, set gennem Jesus...
Der er en , der beder for os. En Abel, der beder for Kain, - en Josef, der beder for sine brødre: Jesus, der beder for os alle for, at vores tro ikke skal svigte. Den kraft, han sender os med, er stærkere. Den sender os ind i tjeneste til at styrke brødrene og søstrene.
[] Se mere

Michael Rønne Rasmussen
"Den, der griber til sværd, skal falde ved sværd", siger Jesus et sted, og mange er de, som faldt undervejs.. Men fordi ingen ønsker at stå som med den risiko, sørger de klogeste for at dele lidt af magten med andre. At alle får en lille bid af kagen og at solen stråler på dem, der kommer i nærheden af magtens centrum. Og så lader de sig naturligvis kalde velgørere, der i virkeligheden ikke gør det for sin egen, men for andres skyld, så alle har glæde af det, der kommer ud af den til enhver tid rådende politiske orden. Men ve den magtudøver, som blot for et øjeblik løsner grebet.. [1988] Se mere

Niels Peter Jakobsen
Omvendelse er at få det rette syn på, hvem der bærer hvad. Det er at se vor egen afmagt i øjnene. Det gør vi ikke så gerne. For så tror vi, at livet falder helt fra hinanden. Men sådan behøves det ikke at være. For når vi har set vor egen afmagt over for livets magter, så kan vi måske også få et glimt af ham, der virkelig har magt. Og hvis vi ser det, så har vor afmagt ikke længere den samme magt over os. Så blir vi båret. Og så kan vi godt - dernæst - bære med - og som Jesus siger til Peter styrke vore brødre. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].