Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Septuagesima b

Dagens evangelium: Mt. 25. 14-30 - Lignelsen om de betroede talenter

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25

Prædikener til søndagen: Septuagesima

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Gudsrigets nutid er krisen med dens store risiko. Sikkerheden, roen, "freden", hører det kommende gudsrige til. Lignelsen (også Mt. 24,45-51).. viser hvorledes gudsrigets nutid er præget af afgørelsen; nogle forstår kaldet og går ind i bodens arbejde arbejde og risiko, andre vil konservere status quo, egenretfærdigheden med dens sikkerhed og uforstyrrethed. Regin Prenter: Skabelse og genløsning", s. 330. -

Religionspædagogiske noter:Der er et arbejdsark (i Hvad skal jeg sige?) til De betroede talenter. Et af de simple, som især hjælper til at sikre, at lignelsen bliver læst. Arket kan hentes her.
Man kan diskutere om den skal prioriteres højt. Hvis den bliver til flad menneskelivsfilosofi, så er den i al for glat samklang med tidens ånd og med, hvad eleverne tror, er meningen med tilværelsen: kaste sig ud i den med liv og sjæl og få dobbelt igen (og det er højst en halv sandhed). Så man skal huske at understrege, at det er med Himmeriget det er sådan. Brug al dit talent på Jesu hjertesag, som det står i Hans Anker Jørgensens Sov du lille, sov nu godt (Det vil sige at andre elementer om Guds rige kan komme i anvendelse, hvis man vil have den med). - De betroede talenter - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Septuagesima Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Septuagesima - 217

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Else Hviid
[Lignelsen] er en umisforståelig advarsel mod ikke at lade de talenter jeg har fået finde udfoldelse i livet med andre. Det jeg har fået: livet, mennesker at leve sammen med, et arbejde, mennesker at arbejde sammen med. Et ord også, om frelse fra synd og død. Og mennesker at dele det med...
Syndens nådige forladelse forkyndes ikke i lignelsen, men det gør den i gudstjenesten, i nadveren.
Den er ikke velegnet til at tage med ud på gader og stræder, den egner sig ikke som opråb eller som slogan på bannere. Men den giver karakteristiske træk til det ansigt, som er kristendommens
[] Se mere

Mette Trankjær
For han der kan flytte bjerge, før de ved af det og ryste jorden løs fra dets fundament, så dens søjler skælver, han kan også finde på at ruske os, hvis vi lader hånt om det vi har fået af ham , som er overskuddets Gud.
Det er netop denne overskuddets Gud Paulus taler om i det stykke vi hørte fra Apostlenes gerninger. Paulus har opdaget, at Athenerne ærer en ukendt Gud..
[1988] Se mere

Olesen Larsen, K.
"Den trælbundne vilje" Fra Tidehverv 1934
Men nu den onde og lade Slave, hvad var der i Vejen med ham? Hvori ligger Forskellen mellem ham og de andre? Jo, den er tydelig nok! Han var ikke blot Slave; han var ogsaa sin egen Herre. Han levede ikke blot Slavens Liv for sin Herre; han levede ogsaa sit eget Liv for sig selv. Han havde ikke blot den ene Mulighed, men han kunde vælge. Han havde sin Frihed og var saadan set alt andet end Slave. Det eneste hos ham, der mindede om Slaven, var Trællesindet, - det, som de andre netop ikke havde, og som han derfor maa have lagt sig til, da han tog sin Frihed. Han er derfor paa en ganske anden Maade Slave: Slave under sig selv, under sin Frihed, under sin Vilje. Slave under Frygten for sit eget Liv - hans Liv var Trældom, hvad de andres netop ikke var.
[] Se mere

Stefan Klit Søndergaard
Men regnskabet, hvad med det? Det er jo det, som står på bundlinien, som tæller! Her er der røde tal! Sådan passer jeg måske ind i historien om de betroede talenter, som ham der gravede sine ned: røde tal - ud i mørket!
Men Gud er ikke nogen bankrådgiver. Når Gud vejer vore liv og finder os for lette, alt for lette, lægger han en finger på vægten - til vores fordel.
[] Se mere

Steffen Støvring
"Gudsriget er nær," sagde Jesus, gang på gang.."I ham lever vi, ånder vi, er vi" sagde Paulus...Tage imod trygheden, hvile i den, "gå med Gud" som Kierkegaard udtrykte sig. Tage imod trygheden og tage imod de opgaver, der stilles os. Frimodigt og selvforglemmende tage imod talenterne, livsformuen, og frimodigt og selvforglemmende lade den yngle... [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].