Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Sidste søndag i Hll. 3 kgr b

Dagens evangelium: Joh. 12. 23-33 - Hvedekornet og herliggørelse

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12

Prædikener til søndagen: Sidste søndag i Hll. 3 kgr - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Det er ikke sådan, som det altfor tit påstås, at den johannæiske theologis stærke betoning af den eskatologiske realiteters nutidighed, livets, dommens, fortabelsesn nærvær i vidnesbyrdet om Jesus Kristus, forvandler trosforholdet til en tidløs mystik, som afskriver enhver futurisk eskatologi. Lige tværtimod! Det nærværende "evige liv" er det i martyriet ofrede liv. Netop derfor peger det fremad (Joh. 14,1-6). Åndsbesiddelsen her og nu er magten til martyrium.. Prenter: Skabelse og Genløsning -

Mission i hvedekornsperspektiv: ..For det fjerde går man ud fra hvedekornets logik, og ikke fra kloningens logik. Menighederne kunne jo nemt nok importere succesrige "best ractice"-modeller og på den måde prøve at få kontakt til de forskellige miljøer. Men i en kirke, der er "mission-shaped", betragter man udviklingen af menigheden som noget, der finder sin form på stedet. Der findes en "lokal teologi", der først bliver opdaget sammen med mennesker på stedet og bliver kød og blod i de nye initiativer, som menigheden tager (MICHAEL HERBST i KIRKE MED EN MISSION) Se her

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Sidste søndag i Hll. 3 kgr Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Sidste søndag i Hll. 3 kgr - 216

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Carsten Johansen
Vi er jo slet ikke indstillet på, at livet først og fremmest skal have lov at kræve ofre af os - måske endda kræve, at vi ofrer vore egne ønskedrømme og forhåbninger. Vor tids tanker handler jo meget mere om, at livet er noget, vi skal have hold på og have styr på. At livet er vores eget, som vi vil have lov at forme efter vore egne tanker og gøre til, hvad vi selv vil. [1988] Se mere

Charles Haddon Spurgeon
(Spurgeon 1834-92) Mange af dem [Lollarder, Anabaptister eller hvadsomhelst] kunde ikke prædike fra Prædikestolen, men de holdt bedre Prædikener fra Kjætterbaa1ene, end alle Reformatorerne tilsammen have kunnet udtordne fra deres Talerstole. De faldt i Jorden og døde, og deres "megen Frugt" bestaar den Dag i Dag. Helgenernes selvopofrende Død gav Kirken Liv og Fremvæxt. [] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Det er ikke altid frygtelig svært at leve som hvedekorn. Allerhyppigst er det måske det, som ligger lige for. Det at hengive sig til et andet menneske er dejligt. Det at træde til for sine børn måske nok besværligt, arbejdsomt, og man må give afkald på både det ene og det andet, men et smerteligt offer føler man det jo ikke som. Hengivelsen bærer lønnen i sig selv.
Men så: somme tider kræver hengivelsen noget. Måske skal du træde så meget i det andet menneskes sted, at du virkelig må give afkald.
[] Se mere

Morten Fester Thaysen
Der er livsglæden... der er døden. Jamen, hvad er det for noget, livet. Det er så forvirrende. Ja, det er det, siger Jesus. Og det er i dette forvirrende liv, du skal give dig hen. Du skal give slip på dine forestillinger og forventninger til livet - for de er ingenting. Derfor skal du give slip - også selvom livet så vil synes forvirrende. Du skal give dig hen, som et korn, der bliver sået og dør i jorden. Og du skal gøre det i tillid til, at det er Guds vilje. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].