Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

3. s. e. helligtrekonger b

Dagens evangelium: Luk. 17. 5-10 - Tro som et sennepsfrø - unyttige tjenere

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Apostlenes spørgsmål om tro kommer her ikke som følge af en erfaring af magtesløshed (som i Mt.17,20). Men Jesu svar er under alle omstændigheder om troens magt.
Det er et fænomen som altid kan være til anfægtelse - har troen disse store følger (som de mobile træer og bjerge er billeder på)?].
Tjenerbilledet skal understrege at tro er væren/eksistens. Den har ikke en grænse, hvor den så skal belønnes. (Billedet har det samtidige hushold som selvfølgelig forudsætning, og skal naturligvis ikke legitimere udnyttelse af ansatte mm). Som en tjener altid er tjener er troen bare tro. Den er vel i en vis forstand del af sit mål. Det kan være fristende at underforstå det tekstmæssige ældste udsagn om sennepsfrø (og måske det oprindelige?) (Mk. 4,31). Guds rige er som frøet .. det mindste .. (ringeste, som tjenernes virke) .. men når det kommer i jorden (som også hvedekornet Joh. 12,24) og gør efter sin bestemmelse .. så vokser Guds Rige ud af det og er allerede tilstede.
Her kommer Hebræerbrevets kap 11s første definition af tro ind i billedet. Troen er "hypostase" for det, vi håber på, Guds rige. Luther oversætter "Fast tillid til" - men grundbetydningen "væsen, underlag" kunne pege på en forståelse af "forudgribende delagtighed" - troens tjener-lighed er en del af Guds Rige, og virkeliggør de store ting - blot den helt giver sig hen - som frøet i jorden. Jeg har et sted netop set oversættelsen "tro er virkeliggørelse".

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 17

Prædikener til søndagen: 3. s. e. helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Det ofte debatterede "problem" om "løntanken" i Jesu forkyndelse - får først sin rette belysning ved efterfølgelsesmotivet. En eudaimonistisk "løntanke" (at saligheden skulle være løn for efterfølgeisens møje her), findes ikke hos Jesus. Den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn, kommer aldrig ind i det (Mark. 10,15). Når vi har gjort alt, hvad vi er skyldige, er vi "unyttige tjenere" (Luk. 17,10). Når det alligevel hedder: "Sandelig, siger jeg eder, der er ingen, som har forladt hus eller brødre eller søstre eller moder eller fader eller børn eller marker for min og evangeliets skyld, uden at han jo skal få hundrede fold igen, nu i denne tid huse og brødre og marker tillige med forfølgelser, og i den kommende verden et evigt liv" (Mark. 10,29-30), er der jo tydeligt nok ikke tale om løn i betydningen fortjent gengæld, men der er tale om det uløselige skæbnefællesskab mellem Menneskesønnen og den menighed, Han har udvalgt sig. At ordene om lønnen udtales på baggrund af tanken om udvælgelsen kommer frem i Luk. 22,28-30: "Men I er de, som har holdt ud med mig i mine fristelser. Og ligesom min Fader har tildelt mig kongedømmet, tildeler jeg eder at skulle spise og drikke ved mit bord i mit rige og sidde på troner og dømme Israels tolv stammer," Ligesom Jesus selv er den udvalgte (smI. Mark. 1, 11 og 9,7; Luk. 9,35; Es. 42,1, LXX), hvem Faderen giver riget, både dets fornedrelse og dets herlighed, således er disciplene den udvalgte menighed, som Messias giver både efterfølgeisens strenge nutid og opstandelsestidens herlige fremtid (smI. Luk. 12,32: Frygt ikke, du lille hjord, thi det behagede eders Fader at give eder riget). I denne sammenhæng er der tale om løn. Fordi Menneskesønnens vej fører gennem døden til livet, derfor "lønnes" også den, der er udvalgt til at være sammen med Ham på denne vej, med livet efter døden. Prenter: Skabelse og genløsning, s. 334

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. helligtrekonger - 213

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jan Grønborg
Når en tiårig klaverelev spiller Chopin, går det ud på slet og ret at omsætte noderne til lyde, så korrekt som muligt. Men når en kunstner sætter sig til flyglet, kan enhver høre, at her er der uendeligt meget mere end en korrekt gengivelse af nogle noder på et stykke papir. Her er der et liv, som aldrig kan gengives på anden måde end i levende, spillet musik. Nogle taler om, at musikken har sjæl. Måske vil vi endda bruge ordet "ånd"? - På samme måde er vore ord om troen, vore trossætninger, kun et fattigt forsøg på at give lyd til den langt større virkelighed, som er hjertets virkelighed. [1988] Se mere

Jesper Bacher
.. der udbydes ikke så få selvværdskurser, hvor kursisterne angiveligt kan lære at tro på sig selv. Troen på sig selv betragtes altså som noget, der kan fremelskes og styrkes
.. selv den mindste tro kan gøre store ting, for det afgørende er ikke troens størrelse, det er troens genstand..
"Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt."
[] Se mere

Schmidt, Ingrid Lisby og..
De efterfølgende vers, med billedet af tjeneren og herren, kunne umiddelbart se ud som om de henviste til noget andet end tro. Men det er muligt at se en indre sammenhæng til det foregående, så troen her udfoldes i et lignelsesbillede af troen som troskab og trofasthed i at handle og gøre det, som ligger lige for som den enkelte tjeners opgave. [] Se mere

Skovsgaard, Steen
"Når I har gjort alt det, som I har fået besked på, kan I ikke kalde jer for andet end muslimer." En muslim er en tjener. En der ønsker dette ene: at tjene Gud. At gøre Guds vilje, at opfylde, hvad Gud kræver, og så håbe på, at Gud vil forbarme sig... Lev som en unyttig tjener, så længe og så godt du kan. Indtil du en dag forhåbentlig vil opdage og får indgydt den tro og tillid, at du er og hele tiden har været mere end en tjener, nemlig Guds elskede barn. [2000] Se mere

Wagner Brautsch, Michael
[Overvejelser over tro og tvivl] [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].