Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
3. s. e. helligtrekonger b

Dagens evangelium: Luk. 17. 5-10 - Tro som et sennepsfrø

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Til eksegesen: Man skal vel passe på umiddelbart at konstruere en kontekst fra Mt. 17,20. Apostlenes spørgsmål kommer her ikke som følge af en erfaring af magtesløshed. Men Jesu svar er under alle omstændigheder om troens magt. [Et fænomen som altid kan være til anfægtelse - har troen disse store følger (som mobile træer og bjerge er billeder på)?]. Tjenerbilledet skal understrege at tro er en væren. Den har ikke en grænse, hvor den så skal belønnes. (Billedet har det samtidige hushold som selvfølgelig forudsætning, og skal naturligvis ikke legitimere udnyttelse af tyende mm). Som en tjener altid er tjener er troen bare tro. Den er vel i en vis forstand del af sit mål. Det kan være fristende at underforstå det i henseende til tekst ældste udsagn om sennepsfrø (og måske det oprindelige?) (Mk. 4,31). Guds rige er som frøet .. det mindste .. (ringeste, som tjenernes virke) .. men når det kommer i jorden (som også hvedekornet Joh. 12,24) og gør efter sin bestemmelse .. så vokser Guds Rige ud af det. Her kommer Hebræerbrevets kap 11s første definition af tro ind i billedet. Troen er "hypostase" for det, vi håber på, Guds rige. Luther oversætter "Fast tillid til" - men grundbetydningen "væsen, underlag" kunne pege på en forståelse af "forudgribende delagtighed" - troens tjener-lighed er en del af Guds Rige, og virkeliggør de store ting - blot den helt giver sig hen - som frøet i jorden. Jeg har et sted netop set oversættelsen "virkeliggørelse".

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 17

Prædikener til søndagen: 3. s. e. helligtrekonger

Yderligere citater til teksten:
-

Religionspædagogiske noter:

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen. - 213

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Ingrid Lisby Schmidt og.. Læs her
Citat/er: De efterfølgende vers, med billedet af tjeneren og herren, kunne umiddelbart se ud som om de henviste til noget andet end tro. Men det er muligt at se en indre sammenhæng til det foregående, så troen her udfoldes i et lignelsesbillede af troen som troskab og trofasthed i at handle og gøre det, som ligger lige for som den enkelte tjeners opgave.

Jan Grønborg Læs her
Citat/er: Når en tiårig klaverelev spiller Chopin, går det ud på slet og ret at omsætte noderne til lyde, så korrekt som muligt. Men når en kunstner sætter sig til flyglet, kan enhver høre, at her er der uendeligt meget mere end en korrekt gengivelse af nogle noder på et stykke papir. Her er der et liv, som aldrig kan gengives på anden måde end i levende, spillet musik. Nogle taler om, at musikken har sjæl. Måske vil vi endda bruge ordet "ånd"? - På samme måde er vore ord om troen, vore trossætninger, kun et fattigt forsøg på at give lyd til den langt større virkelighed, som er hjertets virkelighed.

Jesper Bacher Læs her
Citat/er: .. der udbydes ikke så få selvværdskurser, hvor kursisterne angiveligt kan lære at tro på sig selv. Troen på sig selv betragtes altså som noget, der kan fremelskes og styrkes
.. selv den mindste tro kan gøre store ting, for det afgørende er ikke troens størrelse, det er troens genstand..
"Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt."

Micahel Wagner Brautsch Læs her
Citat/er: [Overvejelser over tro og tvivl]

Steen Skovsgaard Læs her
Citat/er: "Når I har gjort alt det, som I har fået besked på, kan I ikke kalde jer for andet end muslimer." En muslim er en tjener. En der ønsker dette ene: at tjene Gud. At gøre Guds vilje, at opfylde, hvad Gud kræver, og så håbe på, at Gud vil forbarme sig... Lev som en unyttig tjener, så længe og så godt du kan. Indtil du en dag forhåbentlig vil opdage og får indgydt den tro og tillid, at du er og hele tiden har været mere end en tjener, nemlig Guds elskede barn.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].