Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. e. helligtrekonger b

Dagens evangelium: Joh. 4. 5-26 - Den samaritanske kvinde

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: De fem mænd. De betyder ikke nødvendigvis at samaritanerinden er "en letlevende kvinde", endsige luder, måske skal de snarere fortælle om ufrihed, bundethed til mandsdominansen (se David Lose nedenfor) - lige som mennesket kan frigøres fra at være født af mands vilje, køds vilje eller blods og være Guds børn (Joh 1), kan hun frigøres fra mandsbundethed.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4

Prædikener til søndagen: 2. s. e. helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

She is not a prostitute. She doesn't have a shady past. Yet when millions of Christians listen to her story this coming Sunday in church, they are likely to hear their preachers describe her in just those terms..Seeing" in John, it's crucial to note, is all-important. "To see" is often connected with belief. When the woman says, "I see you are a prophet," she is making a confession of faith. Why? Because Jesus has "seen" her. He has seen her plight - of dependence, not immorality...this story is not about immorality; it's about identity. Se her -

Religionspædagogiske noter:Under navnet Photine æres kvinden (især i den ortodokse kirke) som den første kvindelige missionær: Om Photine. - William Holes billede: William Hole 1920
Photine - den samaritanske kvinde
- - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. s. e. helligtrekonger - 212

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jan Brogaard
Det var ikke efter Loven, så det er næsten som Jesus, med sin facon, fører dem over Det røde Hav - til nyt land - det forjættede land for de udstødte og fattige og ringeagtede. Det er bestemt ikke noget, der på nogen måde kan sammenlignes med farisæisk tankegang. Det sprænger helt klart rammerne - Loven og profeterne. [] Se mere

Niels Peter Jacobsen
"Sådan er tilgivelsen. Finere illustration kan vi simpelthen ikke få. Jesus så igennem alt det, der havde hobet sig op omkring kvinden: hendes egne fejltagelser; de andres foragt; hendes frygt for at komme ud af busken og måske blive såret igen. Han fandt hende inde bag ved alt dét og løftede hende fri. Og så var hun i stand til at starte på en frisk derfra." [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].