Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Helligtrekonger b

Dagens evangelium: Joh. 8. 12-20 - Jeg er verdens lys

Teksten online (Bibelselskabet) - Teksten på norsk

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Til eksegesen: Perikopen bruges ikke i England og USA - derfor findes den hverken på Textweek, WorkingPreacher eller Lectionary Greek.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8

Prædikener til søndagen: Helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Koranen Sura 24: Gud er himlenes og jordens lys. Med Hans lys er det som med en niche, hvori der er en lampe. Lampen er omgivet af glas, og glasset er som en tindrende stjerne. Den tændes fra et velsignet oliventræ, der hverken hører til i øst eller i vest, hvis olie næsten kan lyse, uden at nogen ild berører den. Lys over lys. Gud leder, hvem Han vil, til sit lys. Gud giver menneskene lignelser. Gud er vidende om alt. (Sura 24,35) -(Koran online Sura 24 - dansk) - (Koran online Sura 24 - norsk) -
- "Hvad Jesus hos Lukas siger, det er og gør han hos Johannes.. Det er uhørt,at Jesus, der hævdes at være udsendt fra Faderen som verdens lys, påtager sig en slavetjeneste (Nissen B og K) s. 81. -/ - Oplysningen er den til kaldelsen som den fra evangeliets forjættelse udgående dragelse svarende vejledning under den af kaldelsen virkede vandring i bod og håb fra fordømmelse til frikendelse. Oplysningen er derfor Kristusforherligelse. Han er verdens lys. (s.586 Prenter)

Religionspædagogiske noter:Man kan sammenligne med den nikænske trosbekendelses "Gud af Gud, Lys af Lys" og lysverset i koranen (se ovenfor). Se også Sl. 36,10 "..i dit lys ser vi lyset." - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken - 210

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]


[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].