Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Juledag b

Dagens evangelium: Joh. 1. 1-14 - Ordet. Prolog til evangeliet

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: 1989: lys uden varme er helvedes kval 1993: i begyndelsen var stilheden 1995: Selma L. Den hellige nat 1997: jul = verden bag verden gæster os - og hvorfor ordet (Egne prædikener)

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1

Prædikener til søndagen: Juledag - Trykte prædikener

Yderligere citater til teksten:

Religionspædagogiske noter:

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Juledag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen. - 205

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Grosbøll, Thorkild Læs her
Citat/er: At ordet blev kød og tog bolig iblandt os, er da den besværlige, men også indlysende påstand om udsoning mellem de faktiske fysiske vilkår og menneskets egen selvopfattelse, at der med andre ord ikke længere skal (og bør) være noget uovervindeligt svælg mellem livet i hovedet og livet i kroppen, men at de derimod spejler og forklarer hinanden - eller måske bedre: skal og må ses under ét.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Læs her
Citat/er:


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].