Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
4. s. i advent b

Dagens evangelium: Joh. 3. 25-36 - Johannes Døbers sidste vidnesbyrd

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Joh. 3,25-36

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Prædikener til søndagen: 4. s. i advent

Yderligere citater til teksten:

Religionspædagogiske noter: Nu er det jo sjældent at man underviser meget omkring 4. s. i a - men ihærdige kunne jo godt være seriøse i ugen optil. Man kan naturligvis overveje det historiske: forholdet mellem døberbevægelse og Jesusbevægelse - er det blot sejrherrerne der fortæller? Men det er at gå stik imod at læse hvad evangelisten vil.
Indgår i arbejdsark om Adventstidens tekster, 2. tekstrække.

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen. - 203

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Allan Graugaard Nielsen Læs her
Citat/er: Jeg hørte for nylig en anden forklaring på (advents)lysene. De betyder barndom, ungdom, manddom og alderdom. Så fortæller adventskransen os, at vi må tilhøre Gud - lige der, hvor vi er kommet til i vores liv. Det kan være vidt forskelligt. Men det er altid noget, der vokser og modnes - stiger - mens vi bevæger os fremad i vores liv. Det lyser mere og mere. Selv om vi nok vil opleve, at der bliver flere og flere gåder. Flere og flere dunkle steder. Men i kristen sammenhæng er det at være på vej gennem livet også at være på vej mod noget, der er større. Advent er håb og forventning om det, der er større end dette liv. Guds rige..

Asser Skude Læs her
Citat/er: Måtte Døberens skikkelse med hans ydmyge væsen og livsførelse, hans hengivenhed for at bane Herrens vej, hans forkyndelse af en ny tid og et håb for menneskeheden, være et forbillede for os. Måtte også vi åbne os for den mulighed, at Herren selv vil bane sig vej til os. Ligesom Døberen banede vejen, kan den vej også banes af os. Både så vi selv baner Herrens veje for andre, men ikke mindst så vi baner Herrens vej ind i vores eget liv.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].