Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

3. s. i advent b

Dagens evangelium: Luk. 1. 67-80 - Zakarias Lovsang

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1

Prædikener til søndagen: 3. s. i advent - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Indgår i arbejdsark om Adventstidens tekster, 2. tekstrække. [2017: arkene er meget svære for konfirmander!] - Vi arbejder med kirkeåret Advent B - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. i advent - 202

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Clemmensen, Niels
Hermed bliver det til en forkyndelse af, hvad der sker, når Guds ord trænger gennem stumhedens isolerende mure. Målløsheden forsvinder. Det bliver muligt at tale om det, det før var umuligt at finde ord for. Med evangeliet skænkes der mennesket et sprog, som rækker ud over den verden, der kan sanses umiddelbart. Erfaringernes verden bliver sprængt, og menneskelivet sættes ind i en sammenhæng, der er større end det, hverdagslivet og erfaringerne tilsiger [] Se mere

Frederik Hjerrild
.. det er der ikke noget galt i, det er da udmærket en gang om året at betone det barnlige og uskyldige, den slags er der ikke for meget af til daglig i den politiske og økonomiske virkelighed vi hver dag ser på tv og i avisernes overskrifter.
Men midt i denne erindring må vi ikke glemme at det vigtige er ikke at Jesus var et barn - selvfølgelig var han et barn og fødtes som et barn, men hovedsagen var og er at Jesus er Kristus!,
[1982] Se mere

Kim Nielsen Legarth
Hvad kan vi gøre for at solen står op? Ingenting! Den står bare op og så skinner solen og giver kraft og liv til jorden og til os. Sådan også med frelsen fra Gud - der er her med sin kraft og sit liv uden at vi kan gøre noget fra eller til. Ikke andet end stille os i lyset og tage imod. Vi kan jo også blive indenfor i vores stue og trække gardinerne for vinduerne, så vi ikke ser solen - men det er der jo ingen sunde mennesker, der gør. Vi vil gerne have lys og varme ind fra solen. Så fra med gardinerne og ind med solen.
Så lad os åndeligt talt trække gardinerne fra og lade Guds lys og frelse komme ind i os.
[2007] Se mere

Thom, Andreas
[Nødvendigheden af at nogen fortæller - for at nogen kan blive stærk i ånden]..At være stærk i ånden vil sige ikke bare at have en historie, men at have fået historie at fortælle, og sådan en får man kun ved at få den fortalt... - Det er ikke nogen sødsuppehistorie. Strålerne falder ikke kun på den slagne sti, men også på skygger, mørke. Der er had, der er fjender, får vi at vide. Der er synd. Der findes andre veje end fredens vej. Men mørket, hadet og synden bliver kun synligt, fordi det bliver oplyst af håbet om en altoverskyggende barmhjertighed. [2013] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].