Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. i advent b

Dagens evangelium: Mt. 25. 1-13 - Lignelsen om de ti brudepiger

Teksten online (Bibelselskabet) - Teksten på norsk

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Til eksegesen: Sandt at sige har bevidstheden gennem tiden svælget ikke så lidt i skellet mellem de rigtige og forkerte - en billedsøgning kan hurtigt bekræfte det. Her bare ét link til et billede, hvor en af de kloge tydeligt nok siger "bare ærgerligt, du" til en fortvivlet medsøster. Se billedet.. Det er ikke lignelsens pointe (Se eventuelt nedenstående teologiske outline i en skitse til en prædiken).

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Andreas Davidsen, Lejlighedsprædikener - "kristendommen er ikke en gruppelivsforsikring". - - Christian Riis tolker pigernes situation med de valg, som mennesker kan stå i, at man af stolthed, andre hensyn, lukker af for det helt øjensynlige, som kærligheden kræver og bruger Kaj Munks stykke "Fra et Tidehverv" som illustration. Ægtefællen der i sin ideologiske tåger ikke ser hustruen muligvis irationelle angst og taler henover den. SE HER.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25

Prædikener til søndagen: 2. s. i advent - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Vigtigst for evangelisten er ikke opfordringen til årvågenhed, men understregningen af forskellen mellem dem der opfører sig ordentligt og dem der ikke gør det.. hans yndlingstema: løn og straf.. Mattæus er også den eneste evangelist der meddeler at "på dommedag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord de har talt" (12,36) og frikendes eller fordømmes.. Dette fremtidsperspektiv står i kras modsætning til Jesu tale om Gudsriget i øvrigt. Men stemmer overens med fremtidssynet i samtidige apokalypser. Villy Sørensen: Jesus og Kristus. s. 146 -

Religionspædagogiske noter:Indgår i arbejdsark om Adventstidens tekster, 2. tekstrække. - Vi arbejder med kirkeåret Advent B - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken - 201

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christiansen, Jens Ole
Fra artiklen "Ingen kattelem. Hvordan vil I prædike uden om teksten på søndag?".
De fleste prædiketekster stritter i flere forskellige retninger, og der er som regel et andet tema end frelse og fortabelse, man kan hage sig fast i. Anden søndag i advent efter anden tekstrække er der ingen kattelem. Hvis man overhovedet vil prædike over teksten, så må man prædike om den evige frelse og fortabelse. Så smertefuldt og ubehageligt det end kan være.
[] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
En teologisk out-line fra 1995 set fra 2013.
"At lignelsen ikke er fortalt for at skræmme, men for at give mod til at leve hengivet til livet/Gud i eksistensens "sluppet endnu ikke grebet" vil stadig være hovedsagen."
[1995] Se mere

Klinting, Georg
Nej, at våge betyder at være rede til at møde det menneske, der krydser mit spor. Det menneske, der bliver min næste. For skjult i min næste er Gud til stede...når nogen banker på min dør, eller når jeg møder et menneske, så er det bare om at have tid. De kloge brudejomfruer - for nu at gå ind i lignelsens univers - havde tid. De havde tid til at være på pletten, da det gjaldt. De tåbelige jomfruer havde ikke tid. De havde travlt med at handle ind, fordi de ikke havde olie nok til deres lamper. Så de var ikke til stede, da det gjaldt. [] Se mere

Moe, Carl (1848-1927)
Hvis forbindelsen brister helt, går lyset ud. Det vil ske, når der kommer smuds i røret, en eller anden uren, syndig lyst. Eller når luften bliver tung ved omgang med verden og dens selskabsliv, fornøjelser og forfængelighed. Det er umuligt at synde og så dog have sit lys brændende. Det vil altid gå, som det gik med de fem dårlige jomfruer. Lyset går ud. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].