Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. i advent b

Dagens evangelium: Luk. 4. 16-30 - Jesus i Nazareths synagoge

Teksten online (Bibelselskabet) - Teksten på norsk

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek NB - har ikke vers 16-20 med.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Skal der omsættes således at kirken bliver den hjemby, Jesus ikke er agtet i? Eller er det vores samfund - socialt/politisk forstået? Eller menneskeslægten som sådan? "I dag" - hvornår er det?.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 4

Prædikener til søndagen: 1. s. i advent - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

At et skriftord går i opfyldelse må betyde at virkelighed strømmer ind i ordet, hvorved det forvandles fra et løfte om noget fremtidigt til en begivenhed, der foregår, mens der tales. Skrift er latent ånd, ånd, der som den i flasken venter på at blive sat løs, og som da virker i en grad og med en styrke, skriften selv ikke har kunnet forudsige. [Det umiddelbare resultat i Nazareth, forsøget på at styrte Jesus i afgrunden].. At virkelighed fremtræder skriftliggjort, kan følgelig anvendes som veritabelt værn mod åndens virkekræfter ..jo mere man betoner skriftlighed, desto mere hæmmes åndens frihed. .. (Jesus var) den mand, hvis hele livspointe var skriftens opfyldelse som virkelighed. Erik A. Nielsen. Solens fødsel.s.236.
- Saligprisningerne (er) ikke den eneste tekst, hvor Jesus giver de fattige en særstilling, (også denne). Johannes Nissen. Budskab og konsekvens. s 25.
Det nye Testamentes vidnesbyrd om Helligånden er opfyldelsen af det gammeltestamentlige.. I prædikenen i Nazareths synagoge anvender Han (Jesus) selv ordet fra Jes. 61,1ff: "Herrens ånd er over mig.." Regin Prenter. Skabelse og Genløsning. s. 494. [Prenter fortsætter med hvordan Helligånden ikke bare hvilerover ham, men er udgydt over hele det messianske folk, kirken]
..det taler mod det autentiske i hans [Lukas'] beretning at Jesus, efter at alle har givet ham deres bifald, provokerer dem uden grund ved at minde om at profeterne Elias og Elisja ikke blev sendt til nødlidende i Israel, men hedninger. Villy Sørensen. Jesus og Kristus.s. 113.
Dann das Evangelium predigt Vergebung der Sündern nicht den rohen, sichern Herzen, sondern den "Zerschlagenen" und Bussfertigen. (v 18). Konkordieformelen. Bekenntninsschriften der lutherischen Kirche, s. 954
"Heute" - her betegner det den alment med Jesus indtrådte eskatologiske æra (På korset til røveren sandsynligvis ligefremt "i dag".) Ressourectio Mortuorum. s 127.

Religionspædagogiske noter:I "Hvad skal jeg sige?" anvendes fortællingen i en opgave om profetudsagn (profeter). - Profeter - Vi arbejder med kirkeåret Advent B - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken - 200

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christiansen, Marianne
Alle gav de ham deres bifald. - Indtil han begynder med alt det med de rigtig fremmede, - historierne om, hvordan de gamle profeter blev sendt til de fremmede, hedningerne, med den forkerte religion: Profeten Elias blev sendt til enken i Sarepta i Sidons land, som viste ham gæstfrihed og reddede ham fra sultedøden, og profesten Elisa helbredte en syrisk general Na man fra spedalskhed ved at lade ham bade i Israels egen flod Jordan. Disse historier fra profetskrifterne kendte alle i forsamlingen - men når Jesus trækker dem frem netop i det øjeblik, hvor jublen over "vores egen Messias" bryder frem, så lyder det jo, som om han har tænkt sig, at det er de fremmede, de andre, der skal have glæde af Messias, af frelseren, - og så kan det være nok! [] Se mere

Hjerrild, Frederik
Gudsriget vender udad. Jesus blev smidt ud for at sige dette, for det har aldrig været populært at anfægte menneskers såkaldt naturlige behov for at tænke på sig selv og sine egne først. Og vi kan jo også spørge: hvor ellers er der noget der anfægter vores indarbejdede måde at leve på? Vi bliver nemlig hele tiden bekræftet i indadvendtheden, det gælder hele vejen rundt: ved de nys overståede kommunalvalg, i den landspolitiske debat, i stormagasinernes julekataloger og reklamer,, der er virkelig dømt indadvendt dansk råhygge.
Det er det vi har gudstjenesten til: at holde fast på virkeligheden, sådan som den rigtig er.
[1982] Se mere

Jakobsen, Peter Skov
Men med i længslen efter det oprindelige; med i begæret efter livet og sandheden hører altså også den kendsgerning at vi må finde os i at Gud ikke lader sig overtale til at gå på jorden som vi havde ønsket os det. Gud lader sig ikke binde til vore forestillinger, til vore ord, til vore gerninger. Gud lader sig ikke misbruge til vore forehavender og udfylder ikke bare vore idoler. Gud lader sig ikke kommandere rundt i vores forhåbninger. [] Se mere Hver eneste gang det bliver advent, opdager vi at han er den vi endnu ikke kender - han er den vi aner og skimter.

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Problemet for tilhørerne i synagogen er at forventningen sprænges og at de får det de forventer nu og her - i dag. Og de får det ikke fra oven gennem en storslået åbenbaring. De får det gennem tømrerens søn fra Nazarth. Problemet er vel at det hele bliver alt for menneskeligt. Men det er jo netop kristendommens kerne, at Gud kommer til os gennem det menneskelige. Vi og tilhørerne i Nazarth har vel ofte et ønske om at være alene med Gud. Det er vel det, der er det afgørende i al den meditation og mystik, der omgiver os. At være alene med Gud. Men Jesus siger jo, at vi aldrig bliver alene med Gud! Han siger faktisk det modsatte! Vi kan kun høre og tjene Gud ved at høre og tjene et andet menneske. Vi bliver aldrig fri for hinanden. Vi bliver aldrig alene med Gud. [2013] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].