Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Sidste søndag i kirkeåret a

Dagens evangelium: Mt. 25. 31-46 - Verdensdommen

Teksten online (Bibelselskabet) - Teksten på norsk

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek
- - Værd at læse: Johannes Aakjær Steenbuchs prædikenrefleksion over teksten. Bl.a. for dens advarsel om en individcentreret forståelse og for dens refleksion over forholdet mellem tro og gerning. På en afbalanceret måde altsammen sat i forhold til flygtningesituationen i Europa. Læs her.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Working preacher har ikke mindre end 6 fortolkere af teksten.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25

Prædikener til søndagen: Sidste søndag i kirkeåret - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Tolstois fortælling Adjevits - den gamle skomager: Link nedenfor - Adjevitch (Den gamle skomager) - Kristus som dommer - Verdensdommen - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Sidste søndag i kirkeåret Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken - 179

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
[Afsæt i Science-fiction novelles fremstilling af fremtidens menneskes bobletilværelse].. Var deres uvidenhed lykkelig? Man kan undertiden mene, det er bedst at leve i lykkelig uvidenhed. I hvert fald mindst besværligt. At man bedst bevarer sin tryghedsboble intakt, hvis man lærer at overse medmenneskets sult, indelukkethed, udsatte nøgenhed. Sulten, nøgenheden, fængslet kan både forstås helt konkret, og i mere overført forstand. Det er ikke så afgørende her.
Det afgørende er at dommen, mødet med Gud finder sted, midt i vores liv og i vores handlinger. Er det bedst at være i uvidenhed om det?
[] Se mere

Kjærsig, Anders
Fortællingen om Menneskesønnen, der skal komme i al sin herlighed, virker på samme måde. Den giver os en retning i tiden, så vi kan handle i den verden, som er her nu. Engang skal vi sidde til bords i Guds rige. Lad os foregribe det ved at dække bord for hinanden. Det er kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. [] Se mere

Nejsum, Peter
Efterfølgelse, som det kaldes, består ikke i at se Kristus i dig selv - og tro du skal yde det offer han gjorde - men at se Kristus i andre. For: Det som I gør mod disse mine mindste, har I gjort imod mig, siger han. Det er altså ikke gerningerne i sig selv - for de kommer jo uden man ved af det - men det som sætter dem i gang. Og derfor er alt hvad du behøver gøre, at stole på, at han ser dig som en af disse små, med al den kærlighed han har, i tillid til, at du vil se andre med samme øjne. Amen. [2110] Se mere

Skovsgaard, Steen
Lad det da være vores frimodighed og glæde og ubekymrethed når nogle taler om dommedag og vi selv tænker på hvordan det dog skal gå: Gud har selv i Jesus lagt sig imellem. Han tilgiver os, lægger det til som mangler i vægtskålen.
Men kan det hele så ikke være lige meget??
Jo, hvad dommedag angår så skal vi i hvert fald ikke bruge kræfter på at tænke på den. Vi er frie - helt frie - til at tjene.
[] Se mere amen

Tengnagel, Susanne Fabritius de
Han, som kender os til bunds, og som elsker os med en kærlighed, vi aldrig kan se til bunds i, han har magt til at dømme os efter kærlighedens gerninger. Ikke de store heltebedrifter og ikke mirakler, som mennesker strømmer til, men det barmhjertige sindelag, som per refleks giver sig udslag i handling, uden at venstre hånd ved, hvad den højre gør. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].