Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

23. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 22. 15-22 - Kejserens billede og betaling af skat

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Prædikener til søndagen: 23. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Man må forklare de tidshistoriske forhold. At nogle anså det at betale skat som afguderi, fordi der på de romerske mønter var et billede af dem romerske kejser, som blev dyrket som gud. (Man kan dramatisere det og fortælle om sicarierne, som kunne dukke op og dolke folk ihjel (Sicarier = knivstikker), hvis de hjalp besættelsesmagten). Det er fortællevinkelen i Den hemmelige Vej SE HER.
Der er tradition for at lade netop denne stridssamtale tematisere forholdet mellem politik og tro.
Elever, konfirmander og de fleste danskere i det hele taget arbejder i virkeligheden med en slags tre-rumstænkning. To lidt fjerne rum - til hhv. politikken og troen, med sine særlige steder, - folketing og stemmebokse, - kirke og gudstjeneste - og så er der det "egentlige" rum: ungdoms-, hverdags-, kammeratsskabs- og arbejdslivets rum. De to fjernere rum er befolket med særlige interessenter og stedfortrædere for en selv. Man ku' godt få lyst til at bibringe det moderne menneske lidt 70'er-indsigt: "Alt er politik"! - og dernæst et nyt slogan: "Alt afhænger af tro" - eller mere parallelt og provokerende: "Alt er fromhed".
- Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) - En tinmineby i Syd-Amerika Jesu ord kan ikke bruges til tre-rumstænkning, heller ikke to-rums' - selv om det sidste faktisk ofte er sket. Der er en massiv, kirkelig tradition for at Jesu ord om at give Kejseren hvad kejserens er osv, betyder at tro og politik er to forskellige og hinanden uafhængige verdener. Jesu spørgsmål om hvis billede en mønt har, som spørgerne selv bærer på sig, skal fortælle dem, at de allerede er involverede med kejseren - og at spørgsmålet er hykleri - Jesus svarer ikke på, hvad de egentlig skal give kejseren. Skat som kejseren vil have det? Skattenægtelse - eller oprør? "Giv Gud hvad Guds" er betyder selvfølgelig at det hele er Guds - også den politiske verden og afgørelserne dér.
I temagruppen godt og ondt - fx. farao og jordemødrene og tinminebyen Oruro - og gruppen fællesskab og samfund - er der nogle elementer, der forholder sig til spørgsmålet om tro og politik.
- Kristendom og politik - salmer - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 23. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 23. s. e. trinitatis - 173

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Christensen, Jørgen
Se, når jeg begynder her, så er det, fordi netop denne søndags evangelium med spørgsmålet om skattens mønt og svaret om at give kejseren, hvad der er kejserens, og Gud, hvad der er Guds, sammen med en ganske bestemt fejltolkning af Luthers to-regimentelære er blevet brugt til at forsøge at gøre kirken alt for tavs alt for ofte. [] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Kejseren lod sit billede præge i sine mønter, og kaldte sig også Gud på dem. Men uanset hvor blanke de blev pudset har næppe kunnet spejle mere end grådighed i det øje, som så i dem.
Gud prægede sit billede i sin skabning, da han skabte mennesket. Det er det billede, som kan blive et himmelspejl i mulde. Kærligheden, hengivelsen kan gennemgløde mennesket sådan at pludselig lyser billedet frem...
..//.. vi skal overveje, hvordan vi giver Gud hvad Guds er også her. Teknik, videnskab, politik er en del af den muld som vi er omgivet af.
[] Se mere

Luther, Martin
..vi skal af Kristi ord lære, hvordan vi skal forholde os mod begge disse riger, Guds og kejserens, så vi giver ethvert af dem sin ære og hvad det tilkommer. For de er begge anordnet og indstiftet af Gud. Og det skal ikke bekymre os, selv om de, som er ansat i begge riger, ikke er fromme, men misbruger deres embede, især mod de kristne, og skælder os ud og forfølger os som ulydige og genstridige. Det må og skal vi tåle. Dog sådan, at vi beholder den ret at straffe dem med vor mund og sige dem sandheden og ikke lade den beskyldning, de lægger på os, blive liggende på os. Når vi gør det, så har vi gjort vort. Det øvrige, hvordan og ved hvem han vil straffe dem, befaler vi Gud...
.. den første sætning: "Giv kejseren, hvad kejserens er", angår befolkningen. Den anden: "Giv Gud, hvad Guds er," er især sagt til øvrigheden.
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].