Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

21. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Joh. 4. 46-53 - Den kongelige embedsmands søn

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: NB - teksten findes ikke på textweek.com -
"Det nøgne tegn fører ikke til tro. (Joh. 6,26). Men embedsmanden har allerede tro i betydningen tillid, hvorfor tegnet bliver gennemsigtigt, så den bagved liggende realitet, Jesus som livgiver og troens giver, træder frem. Forudsætningen er, at man indlader sig med ordet; så vil troens rigtighed erfares.
Viggo Mortensen i Tro og Virkelighed.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4

Prædikener til søndagen: 21. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Ved ordet tegn forstås her en viljeshandling, som overskrider grænserne for en normal viljes formåen. En sådan handling er dog indenfor evangeliets rammer ikke utolkelig, netop ikke. "Giv Gud Æren!" siger farisæerne til den blindfødte .. han svarer "Det er underligt at I ikke véd, hvorfra han er, og han har åbnet mine øjne"..Tegnet henviser altså til Guds indtræden i den handlendes vilje. Aage Henriksen, Gotisk Tid s. 89f -

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 21. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 21. s. e. trinitatis - 171

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Mette Trankjær
..oplysningen om at faderen til den syge dreng er kongelig embedsmand er til os, os der hører på. Vi skal have at vide, at stillet overfor tilværelsens helt store spørgsmål, sygdom, død, kærlighed, dér er vi alle først og fremmest mennesker i forhold til hinanden og i forhold til Gud, uanset hvilken position vi indtager i samfundet.. [] Se mere

Peter Fischer-Møller
Hvis vi skal kunne lægge engagement og energi i arbejde og familieliv og hverdagens gøremål, hvor vi er, så må vi turde tro Jesus på ordet, når han siger: "Din søn lever!" og "Din datter lever!" Vi må turde tro på, at de ikke kun er vores børn, men også Guds børn, mennesker, som Guds hjerte banker for, mennesker som er skabt og elsket af Gud, mennesker som intet, end ikke døden kan skille fra Guds kærlighed [] Se mere

Stefan Klit Søndergaard
(Over epistelen) [] Se mere

Villy Klit-Johansen
..Men altså kort sagt:
1. Et hjælpeløst råb om hjælp - det er tro.
2. troen er det vovestykke at gå på Jesu ord, uden forhåndsgarantier.
Og 3. Troen er et liv i følge med Kristus fra dåbens øjeblik til nadvermåltidets mægtige bekræftelse af Guds frelsende kærlighed og frem til fuldendelsen i evigheden.
Det er den ene og samme tro. Vi har den ikke i vores magt, vi kan ikke finde den, men troen kan finde os, når vi kommer til Kristus og beder ham hjælpe os med at klare livets dybe sorger og bekymringer.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].