Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

20. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 22. 1-14 - Lignelsen om kongesønnens bryllup

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Prædikener til søndagen: 20. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 20. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 20. s. e. trinitatis - 170

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
At være inviteret med til bryllup er så at være inviteret til at tage del i en eksistens spændt ud mellem længsel og forankring i kontinuiteten og hverdagen...Måske bliver sjælen aldrig mere bofast, end den altid er en smule vagabond hos enhver - i hvert fald: det er til den side, evangeliet til i dag taler... Og så er pointen altid - også når det ikke fortælles i teksten, og det gør det ikke i dag - at du kan tage det med dig. Du kan vende tilbage - ikke bare til vejkrydsene, - de er hele tiden inden i dig, - men til marken og forretningen - og have brylluppet med dig. Så begynder længselen at forme dine handlinger, forbinde sig med kontinuiten, hverdagen. Det er det bedste bryllup af alle. Amen. [1991] Se mere

Jørgen Hansen
Det handler altså ikke om, at gæsten ikke ville tage den ydre klædning på, som han måske inden festen havde fået stillet til rådighed af værten. Men det handler om, at han ikke ville ændres, ikke omskabes; han [1999] Se mere ville ikke være den, som kongen ønskede, at han skulle være.

Ulla More Bistrup
Den slags fester holder vi en del af i kirken. Netop med deres egen dress-code. Den består f.eks. i dåbskjole, konfirmationstøj, bryllupstøj og ligskjorte. Hver gang forvandles vi og sættes ind i en ny sammenhæng og rolle.
..Hvorfor kortslutter Mattæus lignelsen? Er det fordi han ikke synes, Lukas£dgave er skrap nok? Nej, det er da fordi, han synes, den er FOR skrap! - For hvor er det skrapt, skræmmende og svært for os grundlæggende at affinde os med Jesu budskab..
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].