Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

18. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 22. 34-46 - Det største bud i loven /Davidsspørgsm.

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

Den norske kirke har denne søndag 19. søndag i treenighetstiden - Evangeliet til denne dag finder vi her i Teksten denne Uge behandlet: HER

The Text this Week - textweek.com - .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Hele kap 22 er bygget op over den jødiske påskesamtale. Først skal der stilles et lovteknisk spørgsmål (skattens mønt), et drillespørgsmål (om at tage til ægte i himlen) og endelig et fromt (det største bud) - og så stiller den adspurgte (rabbiner/familiefader) et rigtig tricky modspørgsmål (Herre-spørgsmålet). Så i kapitlet som helhed er det herre-spørgsmålet som er det vigtige - i perikopeudsnittet er sidestillingen mellem de to sært ubegrundet.
Spredte notater: Umiddelbar anledning til at forkynde "Kristologi fra neden" - hvis v.41-46 skal forstås som en benægtelse af Jesu herkomst fra Davids hus. Haenchen (Der Weg Jesu) finder det på ingen måde udelukket at stedet er en tidlig kristen skriftfortolkning, med målet at overvinde den faktiske mangel på et ordentligt davidisk slægtskab. (Tidligere i forhold til Rom 1,3) Grundmann (i Markus-kommentar argumenterer historisk for slægtskabet (næppe tvingende) - og tolker således: "Jesu wehrt die Erwartung ab, indem sie über sie hinausführt. Dem 11o Psalm kommt in der Theologie des Markusevangelium erhebliche Bedeutung zu, weil in ihr k”nigliche und hohepriesterliche Messianit„t in der Gestalt zusammengefasst sind, wie da Mrkus in dem geheimnissvollen Titel Menschensohn tut. (s. 254) (= A. Schweitzer (?) jfr Haenchen, s. 417)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Prædikener til søndagen: 18. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Skam få den der ikke kan få teksten til at gå op i en højere enhed i 2013 med dagen, hvor søndagen falder på Sankt Mikkels dag. [Se her] - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 18. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 18. s. e. trinitatis - 168

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christiansen, Marianne
"Sig os det største bud", beder farisæerne - Hvor ser du klarest Guds mening med livet. Og Jesus svarer: "Du skal elske Herren din Gud - det er det første og største bud". Det kan ingen være uenig i. Gud er Gud - i selve tanken om Gud ligger, at han må begrunde alting og være altings målestok. - "Men der er et andet, der står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv." Det er ikke nyt. Det har hele tiden været en del af Moseloven. Men det er en afsløring af, at det , der allerede er kendt, viser sig at forvandle sig til det uforudsigelige: Meningen med livet, Loven, begrundes i kærligheden, der altid bevæger sig og bliver bevæget. [2007] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
At elske Guds hvad, hvordan og hvorfor
Filosoffen Ole Fogh Kirkeby udforsker spørgsmålet om mulig kunstig intelligens, computere mm - og siger at man overfor ethvert menneskeligt projekt bør spørge: "hvad, hvordan, hvorfor?". Ikke bare hvordan, som vi plejer at nøjes med i teknologiens verden. Lad os tænke at elske Gud "med hele sig" som et godt, menneskeligt projekt. [Herefter udfoldes så hvad det vil sige at elske Gud, hvordan det (kan) gøres, og hvorfor vi skal]
[1993] Se mere

Langballe, Kristian
Spørgsmålet går på, om han er en politisk magtfyrste, som Kong David var det. Er Jesus det, så er han Davids søn, så er han Kong Davids arvtager. Var Jesus denne nye magtfyrste, ville hans magt og herredømme være at sammenligne med kongens, fyrstens eller politikerens magt og herredømme. Sagt anderledes ville Jesu budskab være af ren politisk art. Kristendom og politik ville være een og samme ting, men her sættes der skel! Jesus er ikke Davids søn, men han er Davids herre...Selv om Gud står over alt, så er det alligevel i evangeliet, at han vil kendes. Vi kender kun Gud gennem mennesket Jesus af Nazareth, for her er det eneste sted, hvor han fuldt ud giver sig til kende...Det er netop det budskab, som kirken skal forkynde også i mødet med andre religioner - og da særligt i mødet med islam, hvor både Kristus fornægtes og religion og politik flyder fuldstændig sammen. Her er der ingen forskel på Guds lov og kongens lov, eller på, hvad der hører kejseren til, og hvad der hører Gud til. Her gøres Allahs lov simpelthen til en politisk styreform. [2003] Se mere

Legarth, Kim Nielsen
(Om sangeren Keith Green): En efter en faldt vestens livsfilosofier og østens religioner til jorden, efterhånden som han levede dem igennem og afprøvede deres løfter og teorier. De var alle sammen blindgyder, men sandheden måtte være et eller andet sted derude. Sandheden, der ville gøre livet værd at leve og fylde tomrummet i hans hjerte. Men der var en ting, der slog ham jo mere han gik ind i religionerne - der var en fælles tråd i det hele: Personen Jesus Kristus. Tilsyneladende var de alle sammen enige om, at Jesus i det mindste var en "god fyr". Nogle kaldte ham Guds søn, andre sagde han var en profet, andre, at han var en åndelig mester, der var opsteget til Himmelen. Selv Buddha mente, at Jesus var OK. Det var forskelligt, hvad de sagde om Jesus, men det var alt sammen positivt. Jesus selv sagde, at han var den eneste vej til Gud. Så måske skulle man give Jesus en chance - ikke kirken og organisationerne, men personen Jesus. Så Keith Green åbnede sit hjerte for Jesus, uden rigtig at vide hvem Jesus var, og hvad det kunne føre til. Så den 16. december 1972 skrev han denne enkle bøn i sin dagbog: "Jesus, du er hermed officielt inviteret ind i mig. Nu er det kun handlinger, der kan åbenbare din virkning i mig". [] Se mere

Stender, Joachim
Spørgsmålet er, hvad der er vort stikord? Hvornår træder vi i aktion? Det giver teksten til denne søndag et svar på. Vi har hørt det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og om at elske vor næste. Og det handler ikke om, som mange påstår, at vi først skal lære at elske os selv, før vi kan elske Gud og hinanden. Hvis der er en ting vi er gode til, så er det til at elske os selv. Det er ikke fedme og overvægt der er vestens største problem. Med fede egoer og overvægtige jeg'er. I lutherdommen er det sådan, at vi elsker Gud gennem vor næste. Og derfor bliver vor næste vort stikord. Hvornår er det vi drøner ind på scenen som en anden skuespiller og træder i funktion? Det er når vi møder vor næste. Det gælder derfor om, som Søren Kierkegaard udtrykker det, at være opmærksom på, når ens stikord kommer. [2013] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].