Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

14. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 17. 11-19 - Helbredelse af de ti spedalske

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Denne fortælling er måske særlig blevet husket og fortalt sådan, fordi den er formet over urmenighedens grundmønster for gudstjeneste: Over "Herre forbarm dig", taksigelse, og bortsendelse.
Det er den i religiøst henseende "fremmede" (allogenes - bruges kun her i NT, men er det ord, som blev brugt i forb. m. hedningernes forgård i templet - arkæologisk bevidnet endda) som siger tak.
Måske skal forskellen mellem "blive helbredt" og "frelst" ikke overbetones. Rigtig mange gange ellers er den frelsende tro, den som alle ti udviser - og trykket i sidste sætning skal lægges på "har".
..vi behøver vel ikke nødvendigvis af den grund føle os forpligtede på en antijødisk pointe, så meget desto mere som det ikke fremgår eksplicit af teksten, at de ni var jøder (ville det f.eks. være helt utænkeligt, at der dér i grænseegnene var yderligere en eller to samaritanere iblandt dem?) Krogsøe i Præsteforeningens Blad 2007 nr 34. (Andre som mener at samaritaneren ikke faldt i de ni's grøft, fordi han slet ikke havde loven, går nok også fejl - samaritanerne anerkendte netop de 5 mosebøger, loven.)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Han (Kristus) er den, i hvem det gives os at give Gud ære og derefter vende tilbage til et jævnt og muntert virksomt liv på jord. Om ham, ikke om "taknemmelighed", bør der prædikes. Regin Prenter, Præsteforeningens Blad 2001, nr.35 - som meget luthersk først og fremmest ser teksten i lov-evangeliummodsætningen.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 17

Prædikener til søndagen: 14. s. e. trinitatis - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Søren Kierkegaard til teksten: "Nei, Christus er ikke smaalig, og han ligger ikke og accorderer, nei, det er Naade, uendelig Naade, - tag det hen, tak mig derfor som det tiltaler dit Hjerte, men frit og freidigt". Pap X 5 nr. 89 d. 13.2.1853.

Religionspædagogiske noter: - Jesus som helbreder - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 14. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 14. s. e. trinitatis - 164

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Kristen Skriver Frandsen
I forhold til det, som fordres i dag, sidder vi med den bedste samvittighed af verden - sagt uden ironi!...
Evangeliet er ikke et lidt hævngerrigt folkeeventyr..
det var den fremmede, samaritaneren, der overskred grænsen fra det vigtige at fungere - til at bringe sig selv i forhold til den frelsende livsmagt.
[] Se mere

Luther, Martin
..De mener, at troen er en sovende, passiv ting i sjælen, og at det er nok, når hjertet tror, at Gud er Gud. Men her ser du, at troen er et levende og såre mægtigt væsen, som skaber et nyt hjerte og et nyt menneske, som venter sig lutter nåde af Gud. Derfor driver den også mennesket til at løbe Herren i møde og til at stå, og giver mod til at råbe og bede i al nød..
.. Den andet slags er uden alt skin og navn, ja har tværtimod et sådant skin, at ingen ser mindre ud til at være Guds folk end dem. Med ét ord, de er lutter samaritanere, hvilket navn hos jøderne lød ligeså dårlig, som når man hos os beskylder en for at være muslim, jøde, hedning eller kætter.
[1544] Se mere

Papazu, Monica
"De spedalskes samfund" Fra Tidehverv 1993.
"Mens de gik derhen, blev de renset", siger Skriften. - De blev mennesker igen, med et levende, bevægeligt legeme og med et enestående ansigt. De blev individualiseret - en anden individualisering end den, angsten og døden giver, fordi den netop er en individualisering til livet -, de fik muligheden for at være den enkelte.
Og sådan afsluttes fortællingen: Den pinte, halv-døende, halv-levende lille mængde gik, og tilbage kom den enkelte - et levende, taknemmeligt menneske, som priste Gud som helbredelsens kilde, som ydmygt erkendte sig selv overfor Livets Herre. - Jeg siger: "Den enkelte" kom tilbage, "den enkelte" i almindelighed, fordi helbredelsen har til enhver af dem givet et individuelt liv og har svaret på den præcise, individuelle lidelse og dødsangst, som hver af dem, hver især, bar på sig. Dog kun én blandt de ti blev virkeligt til den enkelte: Den, i hvis hjerte helbredelsens ord i troen slog rødder.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].