Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

13. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 10. 23-37 - Den barmhjertige samaritaner

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Carl Koch: Den barmhjertige samaritan i "Jesu lignelser" 1908).

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Som Hjerrild (se nedenfor) Luther har samme tanke, at det er påfaldende, at juristen ikke spørger til hvem hans Gud er, som om dér er forholdet helt sikkert i orden. I denne prædiken er samaritaneren også Kristus (pkt 25) - og også æselet (pkt. 34) Luther fortsætter den allegoriske tolkning: Kroen er kristenheden..(pkt 35) Og den barmhjertige gerning inkluderer godt nok en passant at pleje de syge og nødstedte, men lægger vægten på den sjælen bedst tjenende forkyndelse af syndernes nådige forladelse - sat i skarp modsætning til biskoppernes kirke (pkt. 36-37). ([Se her]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 10

Prædikener til søndagen: 13. s. e. trinitatis - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"The first question which the priest and the Levite asked was: 'If I stop to help this man, what will happen to me?' But... the good Samaritan reversed the question: 'If I do not stop to help this man, what will happen to him?'" Martin Luther King. - - Sammenhængen mellem den barmhjertige samaritaner og den politiske: Uden sit fodfæste i den barmhjertige samaritans umiddelbare og spontane henvendthed til den anden vil den politiske samaritan let henfalde til regeltyranni og bureaukrati. Det at tage vare på det ukvalificerede menneskeværd, sådan som den politiske samaritan skal gøre det gennem samfundsmæssige ordninger, står ikke stærkt i et samfund præget af ideen om stadig økonomisk vækst. Kari Martinsen: Fra Marx til Løgstrup. - -
Peter Wivel: Kristendom er noget, som bliver til - om Danmark som et kristent land. Læs: Eksegetisk argumenteret analyse af lignelesen og kommentar til aktuelle tolkninger af næstekærlighedsbegrebet (Krarups).

Religionspædagogiske noter:Hvis jeg skulle bruge ét af de mange kunstneriske fremstillinger, ville jeg bruge Van Goghs [Se her]. Den tunge, fysiske nærkontakt i bøvlet med at få den overfaldne op på æslet er meget talende. Næsten er virkelig nær. De, der ikke hjalp, til gengæld fjerne skikkelser på vej væk, faldende i ét med landskabet. Næste er man for den, hvor man virkelig tager bøvlet på sig. - Den barmhjertige samaritaner - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 13. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 13. s. e. trinitatis - 163

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Dreiøe, Hans
..jeg tænker paa "den evige Samaritan". Det er ham, vi ikke bryder os om. For vi ligner - jeg mener de bedste af os, den bedre Portion af denne Forsamling, den troende Del altsaa - vi ligner Præsten og Leviten. Var Samaritanen kommen først og de to andre Herrer bag efter, og de havde set Samaritanen i Lag med den stakkels Mand, ikke sandt, det havde været een Grund mere for dem til at gaa forbi, ikke fordi der blev bragt Hjælp, saa de paa en Maade var overflødige, men fordi der var en Samaritan tilstede..
Men et Spørgsmaal er jo tilbage. Hvorledes kunde Samaritanen, der var uden "Tro" gøre Troens Gerning? Vi maa prøve paa fra Gerningen at slutte os til Manden...
..han tænker ikke paa Gud. Han tænker paa Næsten
[1929] Se mere

Hjerrild, Frederik
Du har svaret rigtigt, gør det, så er det egentlig underligt at han ikke spørger Jesus: Hvem er så Herren min Gud? Han kender altså Gud, og så kender han ikke engang sin næste?! Han kender altså uden videre eftertanke Gud Herren, himlens og jordens skaber, livets giver og opretholder, livet selv, den dybeste og inderste kerne i alt liv, og så ved han ikke hvem næsten er.
Der er noget galt med den mand..
Først spurgte han selvoptaget Jesus: Hvem er så min næste, men han endte med at indse gennem sit svar at der er et endnu vigtigere spørgsmål, som vi stadig den dag i dag kan bruge også i vort liv: hvem er det jeg er næste for? Hvor er det jeg er den nærmeste til at hjælpe?
[2001] Se mere

Klinting, Georg
Men vi kan også forestille os, at samaritaneren på et vist tidspunkt siger: "Nu kan det være nok! Nu må der sættes en stopper for disse røvere. Jeg vil gå op til den romerske kommandant i Jerusalem og spørge, om det er meningen, at landevejsrøverne skal have frit spil på vejen mellem Jerusalem og Jeriko. Om ikke det var en opgave for den romerske kommandant at sende soldater ud for at sikre, at vejfarende i fredeligt ærinde kan færdes uden at risikere liv og lemmer?"
Der er nu blevet en politisk samaritaner ud af den barmhjertige samaritaner. Det er stadig barmhjertighed, der driver værket, men den konkrete barmhjertighed rettet mod et konkret medmenneske er nu blevet fulgt op af en forebyggende barmhjertighed,
[] Se mere

Luther, Martin
Samaritaneren er et billede på Kristus
Men at Kristus gør samaritaneren til dens næste, som var faldet blandt røvere, dermed vil han specielt vise, at han selv er og vil være den næste, som rettelig opfylder dette bud og viser sin kærlighed mod de arme, elendige for Gud sårede og fordærvede samvittigheder og hjerter. Dermed giver han også sine kristne et eksempel, for at de skal gøre som ham, der af hele verden og især af de store helgener, hans egne jøder blev holdt for en samaritan.
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].