Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

12. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mk. 7. 31-37 - Helbredelse af døv og stum

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Ikke meget signifikant: Helbredelse af den 2: Høsttid - ikke meget relevant. Men skulle man allerede 4: Salme 115 er noget hårtrukkent valgt! Det må være det

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Vejleder Kirkemusikalsk kompetancecenter (se nedenfor); Thala Juul Holm. - I 2003 var denne søndag den ene af to interaktivt forberedte søndage: ([Se her]
-- Anderas Davidsen. Søndagsbogen. "Sådan er det jo med mange døvstumme. Deres taleorganer er egentlig i orden. De har bare aldrig kunnet høre noget. Derfor kan de heller ikke tale. Det genspejler sig i vores fortælling - og bliver så igen til et tegn eller et billede på at det først er der hvor evangeliet gør sig hørt og hvor Kristus selv lukker vore ører op og skænker os sin tro og sit håb, først dér løses der op for de bånd der binder os, først der bliver fortvivlelsen og angsten helbredt fra grunden, så vi kan blive os selv og ånde frit og tale ret og synge Gud en sang for den lyse dag, hvordan vore omstændigheder så ellers er. For det at lytte til evangeliets ord, det er det samme som at vende tilbage til sin oprindelse og få livet for påny som en blank og dyrebar gave, sammen med de mennesker vi er knyttet til."
Ulla Sandbæk. I min Faders hus": Fra Gerd Theissen: "I Galilæerens Skygge" citeres Johanna, Chusas kone: "Hvad er det, han vil? De svage er underkuede mennesker. Han vil lade dem stå oprejst. De er mennesker plagede af bekymringer. Han vil have at de skal leve uden bekymringer. De er mennesker, som ikke oplever deres liv som noget betydningsfuldt. Han giver dem bevidstheden om, at deres liv er noget værd"...."Og han gør det ved at sige Effata, Luk dig op .. for alt det du har i dig" .. Gør vi det, ja så kan han med sit ord og med sin ånd skabe de samme undere med os i dag, som han skabte dengang, hvor folket undrende konstaterede, at han har gjort alle ting vel, givet mennesker mod og tro på sig selv og livet, åbnet synsfeltet op mod Guds større magt og større virkelighed, som vi er en del af, og som Jesus gør det muligt for os ogs? at f?le os delagtige i. Amen"

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 7

Prædikener til søndagen: 12. s. e. trinitatis - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - Jesus som helbreder - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 12. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 12. s. e. trinitatis - 162

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Eva Tøjner Gtke
Historien i dag handler om, at der er én, der vil give os del i den glæde at kunne sanse verden - tage imod livet - forbedre at kunne leve det - i den rette ånd - blive menneske, blive et rigtigt menneske. Historien handler om Gud, der vil gøre alting vel for os. [2011] Se mere

Jesper Hougaard Larsen
Måske skal vi forstå Guds almagt på en anden måde: Han er den, hvem alt magt tilkommer. Han er den retmæssige magthaver, som en dag vil indtage den plads, som er hans, som den, der er alt i alle. Det kaldes med andre ord for Guds Rige. Men det skal vi ikke gå og regne på og bekymre os alt for meget om. Vi skal i stedet bekymre os på den gode måde om livet før døden og overlade resten til Gud. Vi må trække i arbejdstøjet og lade Guds ord slå rod i vore hjerter og i vort liv. For lige her midt i livet er vi skabt til at være og leve i en broget blanding af lykke og ulykke, godt og ondt, af gudsnærvær og af gudsfravær. [2011] Se mere

Nieling, Anne Regitze Skou
Den helt vitale forskel i forhold til de gudebilleder, lektien til i dag advarer imod, er, at rollerne er byttet om: Det er ikke mennesket, der kickstarter livet i en gudestatue. Det er derimod Jesus, Guds søn, der skaber nyt liv i et menneske.
Evangeliet er som en øloplukker. Uden oplukker får vi ikke kapslen af, og vi bliver netop indkapslede. Evangeliet er ét stort "effata"; "Luk dig op". [2017] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].