Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

11. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 18. 9-14 - Tolderen og farisæeren

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: I kapitlet med alle "de umulige"... 3:GT: Jobs fortrøstning, at Gud i sin uudforskelighed..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Meget elementær eksegese (Per Mollerup)Se her.
Lectionary Greek

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 18

Prædikener til søndagen: 11. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Om at bede i sandhed til Gud
Dersom En, der lever midt i Christendommen, gaaer op i Guds Huus, i den sande Guds Huus, med den sande Forestilling om Gud i Viden, og nu beder, men beder i Usandhed; og naar En lever i et afgudisk Land, men beder med Uendelighedens hele Lidenskab, skjøndt hans Øie hviler paa en Afguds Billede: hvor er saa meest Sandhed? Den Ene beder i Sandhed til Gud, skjøndt han tilbeder en Afgud; den Anden beder i Usandhed til den sande Gud, og tilbeder derfor i Sandhed en Afgud".
Søren Kierkegaard. (Fra "Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift")- [Brugt i "Mødet - perspektiver i Bibelen"] om spørgsmålet om "Den samme Gud". -

Religionspædagogiske noter:- - - "I denne lignelse er farisæeren, som anser sig selv for at være meget bedre end andre, overbevist om at han har det rette forhold til Gud. Tolderen står afsides, men fremsiger den enkle bøn: 'Vær mig, en synder, nådig'. Det er denne jøde med et tvivlsomt karakterblad, som går retfærdigggjort, frelst, derfra. Hvad hvis mennesker af en anden tro beder en bøn som tolderens? Bliver de fordømt, retfærdiggjort, frelst? Her har vi en tekst hvor vægten ligger på tro snarere end handlinger: en illustration på retfærdiggørelse ved tro, gennem nåde". [Wingate 72]
- - Du må ikke have andre guder end mig 2. Mos. 20,3f - ..den uudsigelige længsel (Rom. 8,19f)
- - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 11. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 11. s. e. trinitatis - 161

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Leif
Jesus gennemskuer ikke skjulte kvaliteter eller skjulte karakterbrist her. Det, han gør, er: at undervise om anger og tro. Den gode bliver dømt, den dårlige bliver reddet. Fordi den dårlige indrømmer og angrer. Hvilket for øvrigt sætter på plads en gang for alle, at når Jesus taler om fortabelse, er det ikke en dom over det dårlige menneske. Det er en dom over det gode, men selvretfærdige menneske. [] Se mere

Christiansen, Marianne
Men der er andre spejle end garderobespejlet, som det er langt værre at spejle sig i. Tit er det foran spejlet, at man giver sig til at spejle sit eget liv: "Hvem er jeg, hvordan forvaltede jeg livet, hvad kom der ud af det, hvad har jeg egentlig betydet for menneskene omkring mig?"
Det er ikke kun på film at man kan se et menneske knuse spejlet i fortvivlelse over, hvad det viser. Erindringens og selverkendelsens spejl kan ikke knuses, men det kan knuse.
Jesu lignelse - selve ordet lignelse minder jo om spejlbilledets lignende fremstilling, lignelsen er som en spejlfortælling..
[2007] Se mere

Giødesen, Karen
Men Jesus advarer de selvretfærdige, for Guds rige er ikke for enden af vores bedrifter og ihærdige indsats. Dér er kun vores egen og menneskers anerkendelse. Guds rige er der, hvor vi kalder det til os. Og når vi gør det, giver vi slip på vores eget. [] Se mere

Heje, N. I.
Farisæisme er ikke i fortællingens betydning et isoleret jødisk eller senere kristeligt fænomen, men en udbredt menneskelig selvhævdelsens religion, hvis higen er selv at naa til tops og dertil bruge andre ved at være udmærkede i forhold til dem og forbedre dem. Farisæismens selvhævdelse ender i angst....
I modsætning hertil sætter evangeliet det i selvhævdelsens farisæisme bundne menneske paa plads. Evangeliet anbefaler mennesket arbejdet i foreløbigheden med yderste indsats af evner og kræfter uden at foreløbighedens resultater gøres til andet end foreløbighed, og det kender derfor ikke idealernes drømmeverden og tilfældige moralbuds opfyldelse som trøst i livet.
[1985] Se mere

Hjerrild, Frederik
..Jeg overholder lovene, jeg betaler skat og moms, jeg er medlem af folkekirken, jeg er dansker, må vi lige have lov til at være her? Den anden, ham nede ved døren, sagde bare: Jeg har ikke noget at prale af, det eneste jeg kan sige er, at jeg er flygtning... [] Se mere

Jensen, Lars
De fleste af os vil, når alt kommer til alt, nok helst hænge ud sammen med farisæeren. [] Se mere

Martin, Luther
For her tales ikke om den øvrige store skare i verden, som hverken ligner denne tolder eller farisæeren, som ikke bryder sig det mindste hverken om synd eller om nåde, men lever sikre og sorgløse og hverken spørger efter Gud, Himmel eller Helvede..
Det er alt sammen falskhed og løgn, hvad han [farisøeren] snakker om sin bøn og gudstjeneste. Ja, at han netop dermed på det mest gruelige bespotter Guds navn, ved at han misbruger det til dermed at besmykke sin løgn...Se dernæst, hvordan han også på De Ti Buds anden tavle buldrer og raser mod sin næste. Her er ingen kristen kærlighed og troskab, hvoraf man kan mærke, at han søger sin næstes ære eller frelse eller under ham dette. Tværtimod går han hen og jorder ham fuldstændig, idet ham så skammelig foragter ham og ikke holder ham værdig til at kaldes et menneske...
Se, sådan har du i denne tolder et skønt eksempel på den rette kristne omvendelse og tro og et herligt mesterstykke af den høje, åndelige visdom eller teologi, som farisæeren og hans lige aldrig har smagt eller lugtet til. ..Og han bestræber sig nu alvorligt og af hele sit hjerte at afstå fra synden. Han ønsker ikke længere at skade, bedrage, belyve eller forurette nogen på nogen måde, og så også gerne, at alle levede sådan.
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].