Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

10. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 19. 41-48 - Græd over Jerusalem, tempelrensningen

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Omsættelsesforslag: vi gør vores Guds hus (hellighedsrum) til røverkule ved at spærre det inde i privatreligiøsitet - det er også en slags sjakren - i forhold til det besværlige at tage religiøsiteten med i ens offentlige handlen -- underganghorisonten er også vores. Reaktionsmåden anderledes, nemlig privatreligiøs, ikke institu- tionskontinuerlig (templet). Besøgelsestid: Paul Tillich: Systematiske Teol III 420f "timing" Gots "timing" nærmer sig begrebet kairos. "Der grosse kairos, das Erscheinen der Mitte des Geschichte, wird in relativen kairoi, in denen sich das Reich Gottes in einem spezifischen Durchbruch manifestiert, immer wieder neu erlebt. (421)". Målet må være at forkynde at der stadig er kairoi - der bl. a. som indhold kan have en "tempel"rensning af vores bevidsthed.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 19

Prædikener til søndagen: 10. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 10. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 10. s. e. trinitatis - 160

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Gyldenkærne, Asta
"Jo, til al held for os, kendte Guds søn sin besøgelsestid. Den fortælling kan vi gå ind i. Vi kan lægge øre til den. Vi kan lade os forme af den. Vi kan få nyt livsmod af den. Og det kan vi, fordi vi ikke længere behøver at fortabe os i vor egen brudfyldte og mangelfulde historie, men i stedet kan give slip på den og være nærværende hos vort medmenneske. For det er der, vi skal være. For man skal kende sin besøgelsestid. Amen" [] Se mere

Luther, Martin
[Denne prædiken har vel mest historisk interesse. En dokumentation af hvordan Luther så på jøderne. Det er ikke artige sager. Grufuldhederne ved Jerusalems ødelæggelse udpensles, men det var fortjent. Nu var Luther ikke Luther, hvis det så ikke især ses som en advarsel til os (hans samtidige) og det reformatoriske anliggende]: "At vi synder på andre områder og begår overtrædelser, kan han lettere se gennem fingrene med, men at vi foragter hans Ord, kræver den strengeste straf, og den vil også ramme os. Og jo renere Ordet er, desto større vil straffen blive, så jeg frygter, det vil koste hele Tyskland. Gud give, jeg er en falsk profet på dette punkt, men det vil helt sikkert ske. Gud kan ikke lade foragten for sit Ord være ustraffet. Han vil heller ikke tøve længe. .." [1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].