Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

9. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 16. 1-9 - Den uretfærdige godsforvalter

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Perikopen skåret af inden "I kan ikke tjene 2: Søndagen indledte fejring af Laurentius (d. 10/8 258)

Salmeforslag

Til eksegesen: Perikopen er meget dårligt skåret. Den burde gå til og med v 13, som er "I kan ikke tjene både Gud og Mammon", og undervejs har følgende: "Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?" - Guds Rige er vel det, der har egentlig værdi, og hvor Guds Rige er, der er ejerforhold til kapital uden betydning - og gæld eftergives. "Oikonomos tes adikias" oversættes med "uærlig" - genitiven betragtes som adjektivisk - begrundet i den semitiske baggrund (Bauer). Det er lidt kluntet i forhold til Mammon, som knap kan være uærlig - hvad med at læse det mere ligefremt græsk (det er jo dog Lukas, der skriver) - urettens godsforvalter (så det går på han stilling), urettens mammon - som, når den bygger på andres gældsætning, med Guds Rige som målestok er uret?

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Flensted Andersen, Høje Tider: Den utro godsforvalter er både mennesket og Jesus. Eventuelt kan graffitien bruges: Du har ikke en chance, brug den. - Man behøver ikke at være i en Sct. Laurentiuskirke for at lade Laurentius belyse fortællingen. (Se rel.pæd.noter].

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 16

Prædikener til søndagen: 9. s. e. trinitatis - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Legenden om Laurentius kunne være modelleret over "Den utro godsforvalter" . [Se her] - Laura - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 9. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 9. s. e. trinitatis - 159

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
Men er det dybest set ikke det vi gør, når det gælder Gud og hans kærlighed og tilgivelse?..Alle os som er så dumme, at vi går og bilder os ind, at det hele skyldes vores egen flid og dygtighed - at vi kun har os selv at takke for, at vi har alt det vi har.
Bliver vi ikke mindet om, at vi snyder os selv, og vi snyder på vægten, hvis vi tror, at det hele er vores egen fortjeneste.
[2017] Se mere

Hjerrild, Frederik
..pointen i historien er mandens snu og resolutte handling da han bliver klar over at han 'er på den'.
Det er selvfølgelig alle dem som Jesus har sagt skal arve riget, alle de salige = lykkelige!: de fattige, de sørgende, de sagtmodige, de der lider uret, de forfulgte, de renhjertede og barmhjertige og fredselskende mennesker, se selv efter i Bjergprædikenen: Matth 5,3-10. Det er dem der har fået lovning på Himmeriget, Guds Rige, altså vil det også være dem der evt. kan modtage nogen sammesteds.
Det er altså over for disse mennesker at lysets børn skal handle beslutsomt og bevidst. Og Jesus siger det skal gøres ved hjælp af den uærlige mammon, som jo ingen af os slipper for at omgås og blive viklet ind i, mammon er altid uærlig. Men altså: ved allerede nu at bruge de betroede midler som Gud har givet os i det korte liv vi har til rådighed.
Der er et langt perspektiv i dette evangelium, dette gode budskab!
[2003] Se mere

Luther, Martin
"Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger." Ud af disse ord tvinger papisterne tre stykker, som strider mod vores lære om troen. For det første har vi nemlig lært, at troen alene retfærdiggør og hjælper fra synden. For det andet, at alle gode gerninger skal gøres mod næsten af fri kærlighed og uden hensyn til belønning. For det tredje, at vi ikke skal fortrøste os til helgeners eller andres fortjeneste. [1544] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinhold
[Udgangspunkt: findes der en særlig kristen etik?] ..tænk på lignelsen til i dag om den uærlige godsforvalter. Hans handling er ikke særligt forbilledlig. Han nedskriver sin Herres skyldneres gæld og han handler, som også Herren selv siger det, uærligt.
Men alligevel står der, at Herren roste den uærlige forvalter. Spørgsmålet er hvad han rose for? Han roses for at handler ret i situationen! Det er klart at den uærlige forvalters handlinger ikke kan løftes op til at blive en almen lov. Så ville alt gå itu og ødelægges. Det ville man ikke kunne bygge et samfund på, hvor næsten skulle beskyttes og tages af.
Men i øjeblikket var det den rette handling.
I det rette øjeblik tog han ansvar og det er det han roses for. Man kan ikke sige at forvalteren beskriver en etik, for den er ikke til at leve efter. Men han tog et ansvar for sit liv, og i det ansvar rummede han næsten.
[2013] Se mere

Rydal, Ole
Det må være præstens opgave at tolke teksten rigtigt - d.v.s. holde den pæne og kultiverede prædiken over disse sære ord.
Nej, det er ikke præstens opgave. Og det kan netop passe, hvad der står. Jesus mener hvert ord - endda dybt alvorligt. Og det hænger sammen med hans foragt for eller had til den kultiverede snak - til pæne og korrekte ministerord og til hastigt opståede og stemningsbårne foreninger til støtte og forståelse for fremmede.
Bedrageren eller svindleren fik ros, fordi han var sig sin svindel bevidst. Fordi han erkendte, at han ikke kunne og ville andet. Han var og blev den utro.
[1985] Se mere

Schrøder-Hansen, Ingrid
Jesus behandler penge som om det er legetøj. Som spillemønter, der ikke har anden værdi end den, at de giver mennesker anledning til at vise, hvad der bor i dem: Kærlighed eller nærig ubarmhjertighed. Penge repræsenterer muligheden for at gøre godt, og fristelsen til at skrabe til sig og gøre sig selv blind og ligeglad med andres nød. Men det er ikke pengene, der er det vigtigste, det er dét, vi gør med dem.. [2017] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].