Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

6. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 5. 20-26 - Enhver, der bliver vred på sin bror..

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Som så ofte ved bjergprædikenen rejser for mange prædikanter sig spørgsmålet: Er formålet med Jesu radikale fordring at mennesket blot skal erkende sin syndighed og uformåenhed, eller peger Jesus på hvad konsekvenserne er af at lade sig gribe af hans virkelighed, og at det er faktiske, mulige konsekvenser at vreden smelter væk, at forsoning finder sted osv..

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Prædikener til søndagen: 6. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":
-

Religionspædagogiske noter:Kan Jesu etik i bjergprædikenen følges, eller har den kun radikal syndserkendelse som mål: "Det er kun en halv sandhed at Jesu bjergprædikenmoral ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed". Villy Sørensen, Jesus og Kristus. - - For den kirkelige rettroenhed efter Martin Luther skulle Bjergprædikenen kalde på menneskenes syndserkendelse og dermed føre til styrkelse i troen på Jesus som den eneste retfærdige. [Den store danske Encyklopædi] - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 6. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 6. s. e. trinitatis - 156

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Erik Aagaard
"Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget". Hvis vi tror, at kristen tro er at gøre præcis, hvad jeg selv vil, og så derefter komme og bukke pænt og sige "undskyld, Vorherre", hvis vi tror det, tror vi altså fejl. Der er virkelig en retfærdighed, Jesus forventer af sine disciple. En retfærdighed, dvs at færdes ret, leve livet ret, nemlig efter Jesu bud om kærlighed. Vores kærlighed, vores retfærdighed, skal langt overgå de skriftkloges og farisæernes, ellers [] Se mere kommer vi slet ikke ind i Himmeriget... g fald nu ikke for den populære misforståelse, at de skriftkloge og farisæerne bare var en samling hyklere og svindlere... Jesus ord også rummer en kritik af de skriftkloge og farisæerne. Hvad gør man nemlig, når man står over for en overvældende stor opgave? Så deler man den op i overskuelige, mindre enheder - så går det straks noget nemmere. Det samme havde de skriftkloge og farisæerne gjort. De havde splittet Guds lov op i 248 bud (så mange som knoglerne i en krop) og 365 forbud (så mange som dagene i et år)... Helt ærligt: detdér med at reducere det store bud til overkommelige krav, det kender vi da også.. [Prædikensamlingen er en pdf-fil. 6.s.e.tr står s. 153]


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].