Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

5. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 5. 1-11 - Peters fiskedræt

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Mødet med den guddommelige vælde sætter Peters mission i gang: fra nu af skal han fange mennesker. Teksten understreger at mødet med det evige, med Gud, eller det hellige sender ud i verden.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 5

Prædikener til søndagen: 5. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":
Der er en dyb visdom gemt i at sammenligne mission med fiskeri. Man er ikke herre over hvad der sker. Det er ikke noget man kan gøre sig til herre over. Det vellykkede religionsmøde, hvor himlen åber sig er altid noget, der sker eller kommer til én. Pludseligt, uventet og uprovokeret.. (Steen Skovsgaard) -

Religionspædagogiske noter:Teksten har en helt særlig betydning for Grundtvig: Læs om hans skovoplevelse. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 5. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 5. s. e. trinitatis - 155

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]


[] Se mere

Noer, Peter Albek
Ingen vil indfanges.. Nej, det der drev Esajas - i GT-teksten - og Simon Peter i prædike- teksten til deres opgave for Gud, var at de vidste sig gennemskuet - og elsket af Gud, af HAM der er større myndighed end alt og alle. Har Gud virkeligt sat sig igennem hos os - kan vi ikke lade være med at være Guds hænder på jord, der ønsker at virke i kærlighed og omsorg - i ord og handling. [2011] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
For Peters vedkommende er der dog et par bemærkelsesværdige forskelle [i forhold til Esajas kaldelse]. Dels er det ikke er den himmelske Gud, som rækker ud fra himmeltronen, men den jordiske Jesus, der er langt mere nede på jorden; underet er noget så håndgribeligt som en kæmpe fiskefangst./ Dels er det ikke sådan at renselse og kaldelse og sendelse sker i trinvis rækkefølge. Det sker alt sammen på en gang. Dvs. der kræves ikke, at Peter bliver fuldstændig forandret og forvandlet, før han bliver sendt, men han bliver sendt som den, han er. [2003] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].