Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

4. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 6. 36-42 - Splinten i din broders øje

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 6

Prædikener til søndagen: 4. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":
-

Religionspædagogiske noter:I "At åbne en verden" findes en ultrakort, illustreret, genfortælling af teologiske hovedpointer i H. C. Andersens Snedronningen - som belysning af bl.a. netop denne tekst: [Se her]. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 4. s. e. trinitatis - 154

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Drejer, Hanne
det her er ikke en opfordring til hvidvaskning af én selv, så man kan kritisere andre, men en opfordring til lidt ærlig selvransagelse, så vi indser at vi alle står på samme sted - hver og én - og det er i forhold til Gud på det forkerte sted. Det sted hvor vi indser, at det er et vilkår for alle mennesker at vi fejler og mangler herligheden fra Gud!
Og lige netop derfor kan en kristen prædiken aldrig være en moralprædiken.
[] Se mere

Lauesen, Lasse Rødsgaard
Vi skal altså ikke sammenligne os med andre gode mennesker og så være lidt bedre, men vi skal stræbe efter det bedste og sammenligne os med Gud.
Det er Gud vi skal overgå i gode gerninger, og det klarer vi jo nemt. Det der kræves af os, er altså uden sammenligning.
[] Se mere

Sørensen, Stefan Klit
..vel kan vi få sved på panden, for hvordan skal vi dog kunne lave så store forandringer ved os selv, at vi endda er lige så barmhjertig som Gud er barmhjertig? Ja, et andet sted siger Jesus endda direkte: Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen!
Ja, vi vil virkelig rende hovedet mod muren, hvis vi begynder at lave om på os selv i den skala, som Bibelen kræver af os. Ja, vi vil ødelægge os selv, hvis vi brugte Bibelen som en gør-det-selv-bog i selvforandring. For vel er det os, der skal forandres, men det er ikke selv-forandring, men Gud-forandring der skal til. Det er ham, der ønsker at forandre os - ved at vi lever sammen med Gud hver eneste dag, ikke bare en enkelt søndag en gang imellem. men hver eneste dag. Og det gør man ved at bede til ham, ved at læse i Bibelen, ved at. ja, også ved at gå i kirke..
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].