Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

3. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 15. 1-10 - Det fortabte får og den tabte mønt

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Se Carl Koch. Jesu lignelser. ("Sådan er Guds Kærlighed. Som Hyrden tænker på og går efter det ene tabte Får, sådan tænkes der på Synderen, særligt, mere end på de andre, fordi han trænger mest til det." -

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15

Prædikener til søndagen: 3. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Samtale udfra billeder kan være oplagt. Fra "pastoraler", som det så smukt hedder, Den gode hyrde midt sin flok, eventuelt med et lam på skulderen, til hyrden, der trodser alt for det fortabte fårs skyld. Billeder findes her i Elementer: Marcel-citatet (en filodof der bliver "fundet" eller overskyllet af kristendommen) sammesteds er nok mest til voksne. - Det fortabte får - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. trinitatis - 153

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Capion, Jeanette
Fortabt fordi vi ikke magter vores liv, fordi vi ikke kan overskue alle de ting, der skal til for at være et succesfuldt menneske i verdens øjne.
Så mange ting at leve op til.
Leve op til?
Op?
Det er et mærkeligt ord at bruge om noget, der kun tynger ned af.
Trækker os ned.
Helt ned.
[2015] Se mere

Fonsbøl, Erik
Men måske forholder det sig også omvendt. I virkeligheden venter Gud måske på vores indgriben i verdens skæve gang og i vores næstes somme tider ubærlige liv. Og måske er det den indgriben, vi sendes ud til herfra i dag med dåben og nadveren og et par meget manende fortællinger i hjertet - alt sammen beregnet til at give os mod og lyst til at leve som det, vi ifølge denne provokerende Jesus er: inderligt elskede og hellige mennesker - og til at søge livets mening, der hvor den er. Og når vi så finder den der, hvor vi ikke troede, den var, livets mening - ja, så bliver der glæde - virkelig glæde - både på jorden og i Himlen. Amen [] Se mere

Hauge, Nana
Kristus opfyldte loven for os. Han tog al vor skyld og bare vore overtrædelser med op på korset. Men han ophævede ikke lovens bud. Kaldet til at følge ham og elske Gud og næsten gælder stadig - ja faktisk hævder kristendommen, at livet, evigheden er at leve i den kærlighed, der sætter den anden før mig selv. [2017] Se mere

Luther, Martin
Learn from this, then, that our neighbor is to be sought as a lost sheep, that his shame is to be covered with our honor, that our piety is to be a cover for his sins. But nowadays, when men come together they backbite one another.. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].