Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

1. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Luk. 16. 19-31 - Den rige mand og Lazarus

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1 Efter "I kan ikke tjene både Gud og Mammon 2: Fra festhalvåret virkelig ind i hverdagshalvåret.. 3: Profetisk opsang, ikke faste, men hjælpe (Esajas), 4:Den faktiske nød og elendighed uden for vores dørtærskel

Salmeforslag

Til eksegesen: Lazarus = "Gud hjælper"

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 16

Prædikener til søndagen: 1. s. e. trinitatis - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Der er meget andet bibelsk stof om forholdet til rigdom som kan drages ind. - Lille Ludvig - Rigdom - ejendom - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 1. s. e. trinitatis - 151

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Kim Legarth
Lyden af en røgalarm er virkelig ubehagelig. Den er høj og forstyrrende, og vi vil egentlig helst være fri for at høre den. Men vi ved også.. Teksten handler om helvede og om, at det faktisk er muligt at gå fortabt... Mother Theresa sagde: "Ingen kan redde hele verden, men kan man bare redde én, har man udrettet meget". [] Se mere

Lasse Roedsgaard Lauesen
Måske har Lazarus valgt den gode del allerede i livet, fordi han ikke ejer noget, der kan kræves af ham. Som mange af kirkehistoriens allerstørste lever han i askese. Lever af det, der bliver lagt i hans hånd, af den nåde andre viser.
Ligesom Frans fra Assisi, der brød med sin familie, afførte sig alle sine rige klæder og gav dem til sin far og sagde: "at nu ville han ikke mere kalde ham sin far, men hans far var "Vor fader, du som er i Himlene".
[] Se mere

Luther, Martin
De spørger ikke efter, hvordan deres hjerte er over for Gud og hvad de bør have og vente sig af ham, men bugen er deres gud, og hvis de ikke kan have det så, synes de ikke, det går ret til. Se, sådanne grimme, onde vantroens frugter ser den rige mand ikke, men skjuler dem og forblinder sine egne øje med sin farisæiske livsførelses mange gode gerninger og forhærder sig selv så længe at ingen lære, formaning, trussel eller løfte mere hjælper. Se, dette er den hemmelige synd, som vores tekst straffer og fordømmer.
Af dette følger nu den anden synd, nemlig at han glemmer kærligheden mod sin næste;
[1544] Se mere

Mogens Müller
For (den rige mands) forsyndelse var ikke, at han var rig, men at han ikke havde hjerte for den fattige Lazarus, der lå lige ved hans dør. Han så åbenbart ikke sin rigdom som en mulighed for at gøre godt. Han oplevede ikke sine penge som pund, som han havde fået betroet. Derfor kunne han gøre sit hjerte hårdt, så Lazarus' åbenlyse nød ikke kunne skrive på det.
Og så er vi fremme ved et af de helt store problemer. Og det er balancepunktet mellem at tilgodese sig selv og sine på den ene side og så denne verdens uhyggeligt mange
[] Se mere nødlidende på den anden...

N.F.S. Grundvig
Herren "åbner os et blik ind i det hemmelige land bag graven, hvor der heller ikke er nogen persons-anseelse, men dog så stor ulighed, at den ene pines i luer, og den anden hviler i fred, trøstet over al jordens møje; og når folk nuomstunder også betragter dette søndags-syn af den anden verden med ligegyldighed.. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].