Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Trinitatis a

Dagens evangelium: Joh. 3. 1-15 - Om Nikodemus - at være født ovenfra

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Tegnet Brylluppet i Kana og symbolhandling- 2:Trinitatis søndag - den festlige indledning til det..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: 2. pinsedag er der lidt eksegetisk materiale til forståelse af v. 14 og 15, fordi det så udpræget er indledning til perikopen dér.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Prædikener til søndagen: Trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:I 2003 var vi nogle præster som afprøvede et IT-gudstjenesteværksted med egen hjemmeside. Trinitatis søndag var den ene af de to, vi nåede at sætte i værk. Der er ideer at hente. Klik ind på søndagen: [Se her].
I rollespilsløbet Den hemmelige Vej hører man et sted stumper af samtalen mellem Jesus og Nikodemus. Sagen bliver her at vælge mellem harmoni, balance mellem løn og straf (genfødsel a la reinkarnation) til hengivelse til åndens og Guds suveræne handlen, ånden blæser hvorhen den vil. [Post 21 i labyrinten] - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Trinitatis - 150

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Forberedelsesside til det kortvarige projekt "interaktiv Gudstjeneste" tilbag i slut-halvfemserne. Klik videre ind på "Hvad skal der prædikes om?" Overvejelser over hvad figuren Nikodemus repræsenterer. Farisæer og rådsherre - han hørte til landets gode folk. Respekteret, for sin gudstro, moral - han var det mest "trendy", man kunne være på den tid. Hvem repræsenterer noget parallelt hermed - i dag" Ikke den gudstroende, men måske - sagt på baggrund af de seneste ugers debat - ateisten, der tror på livet (som gave - gave uden giver?) og i hvert fald: den, der har fod på tingene, den, der véd bedre.. [] Se mere

Hjerrild, Frederik
Vi har som kristne fået stillet mere i udsigt end at være født af kød. Såfremt mennesker vil nøjes med den ene, grundmenneskelige identitet som vi har fælles med dyrene, at være født af kød, er der jo ingen der kan hindre dem, vi lever i et frit land, men perspektivet er så heller ikke længere end som så: at det hele går kødets gang. Men vi har fået stillet mere i udsigt: vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Den nye identitet som født af Ånden medfører at det ikke blot går kødets gang, det slipper ingen af os for, men at det allerede nu mens vi lever går 'Åndens gang'. [1982] Se mere

Højlund, Henrik
Så troen hører også med. Dåben og troen hører med, når vi snakker om det nye liv, der skal fødes i os. Troen, det er så vores valg? Det er så der, vi på en måde kommer til med vores indsats? Nej. Også det er, når alt kommer til alt, et stykke åndsgerning. Det er Ånden, der er på spil, også her. [] Se mere

Luther, Martin
[Hele Luthers prædiken er først en lang og grundig argumentation for Gud som treenig, dernæst handler den om Nikodemus. Der er overvejelser over hvordan vilje og fornuft kommer til kort, og så finder vi også den "døen fra verden", som altid også dukker op hos Luther]: "Man does not desire the destruction of the flesh, or, in other words, to die; but this is the will of the Spirit, wherefore he desires that the flesh may soon be destroyed. Thus the nature of the soul must change and it must become an enemy of the body, desiring that the body may die, so that it (the soul) may enter into a new life. That this will be, we are to believe, but not to know how. It is the work of God, and he has not commanded us to fathom it." [1522] Se mere

Luther, Martin 2
Mennesket må fødes på ny, det vil sige, blive et ganske andet menneske, ellers kan det ikke komme ind i Guds rige. [1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].