Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. pinsedag a

Dagens evangelium: Joh. 3. 16-21 - Således elskede Gud verden

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: "Den, som tilbeder korset, mangler ånd, den som over ånden glemmer korset mangler kristendom" - sådan omtrent skriver Grundtvig i [Krønikerim?], en tankegang som også ligger bag "Tag det sorte kors fra graven.." - og en del andre steder hos Grundtvig. Læs nedenstående amerikanske blog-indlæg som er en advarsel mod at gøre "Den lille bibel (som Joh, 3,16 også kaldes) til netop The Bible in a Nutshel, et sted som så at sige er genstand for isoleret "tilbedelse".

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Fra det religionshistoriske overdrev (som man nok kun sjældent skal inddrage i prædikenen, men her måske: Æskulap, lægegud, havde slangen på staven som tegn (den dag i dag lægekunstens symbol) og der var på Jesu tid utallige Æskulap-templer. Kan vi helt udelukke at man (Johannes/Jesus og andre) har kendt mytologien bag? Om ham fortælles det: Zeus dræbte ham, fordi han så ham og han medicinske evner som en trussel mod det evige skel mellem mennesker og guder - især efter at der opstod rygter om at Æskulap havde opvækket nogle fra de døde.Asclepius. Man skal vare sig for den slags modstillinger: men på sæt og vis slår Gud gennem ophøjelsen Menneskesønnen i hjel, men ikke for at fastholde det evige skel mellem Gud og mennsket, men for endegyldigt at overvinde det.. "Således elskede Gud.."

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Prædikener til søndagen: 2. pinsedag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Like the bronze serpent in Hezekiah's day (2. Kg. 18,4), John 3:16 alone is an insufficient guide for healing and salvation. Instead, we need an authentic encounter with the Mysterious, Loving, and Gracious Presence that we call God - and concrete steps transforming one's life to follow the way of Jesus. Another pitfall of taking John 3:16 out of context is that it concentrates almost exclusively on Jesus' death, Jesus being "lifted up" on the cross. Just as Hezekiah rightly smashed Moses' serpent when it became an idol, an end in itself, we are in danger today if verses like John 3:16 lead us to focus exclusively on Jesus' death to the exclusion of patterning our lives after Jesus' life. [Carl Gregg here: Se her. -

Religionspædagogiske noter:Hvis man vil udmale situationen i 4 Mosebog: Kunstnerisk fremstilling af situationen i 4. Mosebog: [[Van Dyck 1620] - - Paul Ruben (1635-40) - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. pinsedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. pinsedag - 141

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Eriksen, Jan Grønborg
[Prædikenen tager afsæt i tæt sammenkædning med Sl. 104] ..Fortabte er vi aldrig længere, end til vi åbner hænder og krop og hjerte og siger til Gud: Tag mig tilbage. Sæt mig på min nælde, min stængel, min rod. Så blæser han sin ånde i os igen - og igen og igen og igen. [] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
I dag med pinsen fortælles der om være lysets børn - voksne lysets børn. Nu synes det måske som om der falder et meget skærende og skarpt lys over sagen med ordene fra Johannes Evangelium. Sådan som der tales om dom, som falder, skønt Jesus ikke er kommet for at dømme verden, - og sådan som det synes som om nogle er udenfor lyset - og kun der - og andre er indenfor - og kun der. [1991] Se mere

Østerby-Jørgensen, Peter
I morgen er det Grundlovsdag. Det behøvede vi i grunden ikke at tale om i dag, for vi kan sagtens holde Pinse uden at blande Danmarks Riges Grundlov ind i det. Men dybest set kan vi ikke holde Grundlovsdag uden at blande Pinsen ind i det, og derfor vil vi tage Grundlovsdagen med i vore tanker i dag. Danmarks Riges Grundlov er jo helt klart Grundlov for et kristent folk, et kristent land..Danmark er et kristent land; det danske folk har været et kristent folk siden Ansgar og Harald Blåtand - begge dele understreges af, at vort rigsflag er et kristent flag, et korsflag...Derfor skal de religiøse forskrifter styre alle forhold, og derfor kan religionen udbredes med verdslig magt. Under sådanne forhold forstår man selvsagt noget helt andet end vi ved frihed og ansvar. Hvorfor er muhamedanismen sådan? Fordi den ikke kender evangeliets prædiken om Guds kærlighed og Guds gave i Jesus Kristus, som alene fordrer hjertets tro. Muhamedanismen kender kun Gud som den, der udtrykker krav gennem regler.. [2001] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].