Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Pinsedag a

Dagens evangelium: Joh. 14. 22-31 - Talsmanden. Fred efterlader jeg jer

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Prædikener til søndagen: Pinsedag - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Pinsedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Pinsedag - 140


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin
En kernereformatorisk prædiken, først om pinse og Helligånd, så vers for vers gennemgang - En prædiken på 36 punkter ialt..
"19)..The Scriptures indeed tell us that the office of the Holy Spirit is to redeem from sin and fear; but that does not say that this is altogether accomplished.
20. Therefore, a Christian must at times feel his sin and the fear of death, and be concerned about all else that troubles a sinner. Unbelievers may be sunk so deeply in their sins that they do not feel them; but believers do feel them, yet they possess a helper, the Holy Spirit, who comforts and strengthens them."
[] Se mere

Nejsum, Peter
Men det betyder også at et menneske er af Ånd. Det er også stof, det er også krop, sanselighed, natur, drifter, kemiske processer, og alt muligt andet. Men det kan aldrig reduceres til det. Mennesket er et væsen af ånd, og det har ganske særlige konsekvenser.
Hvad betyder det så? Det betyder at ethvert menneske er en gåde. Det er nemlig altid mere end man kan sige om det, det kan aldrig udgrundes, udlægges, forklares. Et andet menneske har altid en fremmedhed, der forhindrer man bare kan gøre sig færdigt med det. Den er gudskabt og sikrer et menneskets værdighed, urørlighed, integritet. ../..Det ånden vidner om, er ikke noget vi kan tænke os frem til, eller læse os til i enrum. Det er noget der skal fortælles os, og derfor er kristendom uden kirke meningsløs. Det er en sandhed der skal rækkes os, sådan som det sker her i kirken, for den er ikke selvindlysende, den er gådefuld.
[] Se mere

Thomas Reinhold Rasmussen
..I middelalderkirken var det kalkmalerierne, der holdt folk fast på den bibelske historie og i vore dage er det helligdagene, der fortæller folk om kristendommens forløb. Helligdagene er den fattige mands bibel.. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].