Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

6. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 15. 26-f4 - Talsmanden

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: Om risikoen for forfølgelsen, vidnerne stod overfor - fra deres egne: "En midrash til 4. Mos, 25,13 (som i sig selv er hampre sager - red.) siger ligefrem: "Enhver, som udgyder den gudløsesblod ofrer et offer". Mennesker, der som vi er samtidige med Ayatollah Khomeni har ikke svært ved at forestille sig, hvad det kan betyde". Gerhard Pedersen, Fra tekst til prædiken, s. 149.
Paraklet har flere (med)betydninger. Luther oversætter "trøster" # "Salige er de som sørger, for de skal trøstes [paraklesontai] - ordets grundbetydning er "hidkaldt" -se mere på tysk Wikipedia.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Måske kan man udlægge parakletos' forskellige aspekter, advokatsiden, forsvareren af mennesket overfor Gud (1. Joh. 2,1), her, trøsteren og opmuntreren for disciplene, så de kan gå repræsentere Helligånden som Talsmand - ret meget i egentlig fagforeningsforstand (16,7f) overbevise verden om synd og uret.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 15

Prædikener til søndagen: 6. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 6. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 6. s. e. påske - 139

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Birgitte Graakjær Hjort
"Godt, vi ikke levede dengang det var aktuelt" er måske vores første tanke. Men det er galt! For det gør vi mere end nogen andre. Blot ikke her hos os. Men på verdensplan har der aldrig været så stort et antal kristne, der bliver forfulgt, som tilfældet er i dag. Derfor bør vi kende noget til det. Og det skal prædikenen i dag bidrage til. Derfor lægger vi ud med en beretning fra Nigeria... [2013] Se mere

Frederik Hjerrild
Nogle gange kan man godt ærgre sig over at hele Gudsrigets mission er overladt til tilfældige menneskers vidnesbyrd. Hvis Jesus havde efterladt sig en bog eller et system eller en organisation med en klar opbygning og klare regler, så var det hele lige som mere sikkert, men Jesus har kun efterladt sig dette eneste: nogle mennesker, nogle vidner. Derfor er mennesker vigtige i troens sammenhæng.
Når Jesus understreger dette med vidner..
[1982] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].