Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Kristi Himmelfartsdag a

Dagens evangelium: Mk. 16. 14-20 - Gå ud i alverden.. Tegn, der skal følge

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Generelt til Himmelfarten: "Den, der vil befries for sin synd og reddes fra døden og djævelen, han må søge derhen, hvor Kristus er. Men hvor er han da? Her hos os! Derfor er han i Himmelen, for at være os nær. Så er vi da i Himmelen hos ham og han er hernede hos os. Ved forkyndelsen kommer han til os, og ved troen kommer vi til ham." (Luther WA 12,562-565, DK Credo Forlag 1985) [Tak til Peter Jacobsen]

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 16

Prædikener til søndagen: Kristi Himmelfartsdag - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Kristi Himmelfartsdag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Kristi Himmelfartsdag - 138

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frederik Hjerrild
Denne fejltagelse at Jesus skulle være fraværende, kommer nok af at vi har så svært ved at forbinde vort moderne verdensbillede med vor tro. Hvordan skal vi udtrykke det med moderne ord og begreber at Jesus fr til himmels? [1982] Se mere

Martin Luther
Alle kristne kan og må gøre tegnene. Eller, hvis jeg tror, så er jeg i stand til at gøre dem, jeg har magten til det. Gennem troen får jeg så meget, at intet er umuligt for mig. Hvis det var nødvendigt, og befordrende for udbredelsen af evangeliet, kunne vi nemt gøre tegnene, men da det ikke er nødvendigt, gør vi dem ikke. [] Se mere

Rudolf Arendt
At Augustus skulle være faret til himmels, det kommer der ikke noget evangelium ud af, heller ikke, at Elias for til himmels i sin ildvogn, men Kristi Himmelfart, det er et Evangelium. Det er evangeliet om, at det er ham, der er herre. Den egentlige magt i tilværelsen tilhører ikke den mægtigste mand i verdens mægtigste stat, den tilhører heller ikke de mægtigste kræfter i naturen; men tilværelsens inderste magt bærer Jesu ansigtstræk..
Spørg ikke efter den nøgne almagt, da kan I kun fare vild. Men spørg efter ham, som sidder ved Guds højre hånd. Guds magt er i alt, hvad der sker. Ja, men Guds højre hånd er også i alt, hvad der sker, og Guds højre hånd er den stærkeste, og Guds højre hånd er en frelserhånd.
Det er Kristi Himmelfartsdags evangelium: Det er ikke Augustus, der sidder ved Guds højre hånd, selvom Augustus også har sin magt fra Gud, men det er Jesus, der sidder ved Guds højre hånd.
[2009] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].