Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

5. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 16. 23-28 - Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Ordene "indtil nu har jeg talt i billeder..

Salmeforslag

Til eksegesen: v. 25: Paroimiais. Oversættes i 92 (og også Den ny aftale) "i billeder". Tale gådefuldt, skjult er mere rigtig oversættelse (iflg. Bauer - der sigtes næppe på Jesu måde at forkynde på generelt (i billeder og lignelser) men på hele forståelsesstemningen i afskedstalerne (jfr. v 16 "Vi forstår ikke hvad han mener"). [NSRV: figures of speech, KJV: in proverbs, Geneva 1599: in parables. Luther-Bibel 1544: durch Sprichw”rter geredet; Vulgata: in proverbiis]. Det kræver en vis frimodighed med begrundelse i konteksten og, vigtigt, med Bauer, at fastholde at de gængse oversættelser fra Vulgata og frem ikke rammer meningen! Men hermed til seriøs overvejelse. (Dodd mener at paroimia går på billedet umiddelbart før (kvinden der føder) - men stadig, paroimia er sprogligt ikke "lignelse" og "billede", i vanlig forstand. Men tanken ligner den såkaldte forhærdelsesteori, som bygger på Mk. 4,10-12 - som Jülicher brød med Se mere her

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Prædikener til søndagen: 5. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 5. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 5. s. e. påske - 137

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Vi kan tage det som et løfte på tværs af al erfaring: det er sådan - bag vores umiddelbare livserfaring - eller skulle vi sige hinsides den - der opfyldes al vores bøn. Vi kan ikke udelukke at vores liv i tid og rum er en meget snæver dimensionalitet - meget tyder på at det er det - og hinsides den, i det vi kalder det evige liv, der er al bøn opfyldt, alt er kærlighed, der er ikke gråd, ikke pine. [1995] Se mere

Frederik Hjerrild
Evangeliet holder os fast på et fællesskab, på et liv og en bøn der rækker længere end til os selv og vores begrænsede horisont. I dag er der ikke ret mange andre steder hvor den uhæmmede individualisme og privatisering og de uhæmmede frie markedskræfter mødes af et alternativ. Men det sker altså her i kirken hvor der ikke blot er tale om at en enkelt bliver glad hist og her, men hvor ønsket og håbet er - som Jesus siger: "at jeres glæde kan være fuldkommen" [1982] Se mere

Peter Skov Jakobsen
At bede om noget i Jesu navn, vil sige at man udsætter sig for Guds skønhed og sandhed som den kommer til udtryk netop i dette menneske.
Når vi bliver ved med at bede fadervor, er det for at åbne for sandheden og kærligheden til menneskeheden som denne bøn udtrykker. Vi beder om tillidsfuldt at måtte forlade os på Gud - at dette navn altid vil vibrere af liv og kærlighed, være sandhedens, kærlighedens og retfærdighedens ophøjede og dybt fortrolige sted. Vi beder om at måtte fornemme dette værnende sted. Vi beder ikke om at verden må skåne os eller om at vi ikke ser denne verdens nød; men vi beder om at fortroligheden med livets oprindelighed, dybde og skønhed aldrig aldeles vil forlade os; men at vi altid vil bevæges af det hellige i protest mod og kærlighed til livet. Vi beder om at vi tør håbe på en anden verden - at vi tør drømme om Guds rige - opdage at det ligger lige foran os - og at vi tør tro det og lade det blive en del af vort væsen og vort liv med hinanden...
[] Se mere

Susanne Fabritius de Tengnagel
At bede er at holde pause.
At bede er at holde pause fra sig selv, for sig selv - for at modtage den kærlighed, som Gud altid rækker os, men ofte rækker os forgæves, fordi vi ikke holder pause.
Livet er som et musikstykke med indlagte pauser. Musik uden pauser virker ensformigt, enerverende, stressende. Jeg ved godt, at en ny form for musik har vundet indpas i mange menneskers hverdag. En musik uden pauser, kaldet New-age musik...
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].