Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

4. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 16. 5-15 - Talsmandens gerning

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: "..et stykke af den skønne prædiken"..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Prædikener til søndagen: 4. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Stedet bruges i muslimsk tradition som Jesu forudsigelse af Muhammeds komme - samme sted bruges i "Fem præsters svar på "Et fælles ord mellem muslimer og kristne" til at fastslå at her har de tro religioner ikkeet "fælles ord" [Se her] - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 4. s. e. påske - 136

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aallmann, Thomas Østergaard
(Udvikling..?) Og det har man jo ret i, fordi udvikling egentlig bare betyder, at tiden går fremad. Det hele går fremad, også når det går tilbage! Og hvad skal vi stille op med det? Ja, vi skal jo prøve at være mennesker midt i det hele. Og se, det fører os hen til en særlig forståelse af udvikling, nemlig den kristne, at hver person står det samme sted under Gud Fader. Lige meget, hvor du befinder dig i historien, så har du som kristen det tilfælles med alle andre i historien, at du står det samme sted under Gud Fader som de. Hans nåde er evig, og det vil sige, at den er til stede med samme styrke i dag som dengang. Derfor er kirken et gammelt hus. Og hvor er det saligt, at gammelt herinde betyder virkelig, nutidig, tilstedeværende. Herinde skrotter man ikke det gamle, herinde er det gamle også det sande. Herinde er det grå guld stærkt og funklende som solen. [1985] Se mere

Anne-Marie Nybo Mehlsen
Vi mener måske, at retfærdigheden sker fyldest, hvis vi holder justits og kalder godt og ondt ved rette navn, peger ud, straffer eller nedkalder Guds straf over ondet. Men det er jo bare at gøre os selv til små guder, herrer over godt og ondt.
Retfærdigheden, vi alle længes efter må være forvandlingen, foreningen, forsoningen. Den retfærdighed har Gud sat i værk med Jesus, og Gud arbejder nu i os. For Guds retfærdighed er, at han ikke rokkes, ikke omskiftes i forhold til sine løfter og sit mål med hele skabelsen.
[2011] Se mere

Frederik Hjerrild
Jeg tror vi først og fremmest må have på det rene at delagtigheden i sandhedens ånd ikke kan være en privat sag.. [Hetz mod indvandrere mm som sikkert er foretaget udfra egen god samvittghed] .. Det er altså for usikkert at henvise til den enkeltes private samvittighed eller indsigt eller motiver når det gælder sandheden. Og det er også for usikkert at henvise til den enkeltes forbindelse med Gud gennem bøn og meditation og førelse og hvad man ellers kan finde på at kalde det. [1982] Se mere

Luther, Martin
Helligånden har vel også tidligere gennem prædikenen straffet verden lige fra dens begyndelse af gennem de hellige fædre, Adam, Noah, Abraham, Moses, Elias, Elisa, Johannes Døberen. Ligesom Kristus da også regerer til alle tider og er den samme Kristus i går og i dag og til evig tid, Hebr 13, 8. Og et sådant straffeembede har ved guddommelig kraft vedligeholdt sig. Men nu skal det først rigtig tage sin begyndelse, og Kristus vil indstifte et offentligt straffeembede, som ikke alene skal findes hos det jødiske folk, men have sin gang over hele verden ligetil den yderste dag, og det skal være langt mere kraftigt og gennemtrængende, så hjerterne derved blive trufne og sårede. [1544] Se mere

Raahauge, Agnete
"Dronningeord": "..det er på tide, at vi danskere giver Islam modspil".
Fra Tidehverv 2005, nr. 6
Når vi i Danmark kan glæde os over, at vi har haft og stadig har frihed til at tale og tro, uden at staten eller et helligt præsteskab skal stikke næsen i vore sjæle og forme dem efter deres billede af fuldkommenheden; når vi i Danmark har og har haft love, hvis retfærdige domme skulle afsiges efter det ydre, vore handlinger og ikke efter vores indre renhed - så er det en velsignet frugt af, at den prædiken, Talsmandens prædiken, er blevet holdt blandt os i tusind år.
Derfor skal vi tage dronningens samvittighedsfulde advarsel alvorligt og besinde os på ikke at kaste den kirke bort, som, så slingrende og utro den også kan være, har ladet Talsmanden prædiken lyde - men bede Gud, at Talsmanden stadig vil overbevise os om synd, om retfærdighed og om dom.
Amen
[2005] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].