Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

3. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 16. 16-22 - Gensyn om kort tid

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Prædikener til søndagen: 3. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Luther i "En sermon om beredelsen til at dø". ..Derfor kaldes de kære helliges død en ny fødsel og festen for dem hedder Natale, det er fødselsdag. Men den snævre vej gennem døden gør, at dette liv synes os stort og det andet snævert. Derfor skal man tro Kristi ord og lære af et barns legemlige fødsel, som Kristus siger det: Når kvinden føder, føler hun angst; men når hun kommer over fødslen, tænker hun ikke mer på angsten, fordi hun har født et menneske til verden. Således skal man også idøden slippe angsten og ide at der efter døden vil være en stor verden og en stor glæde. (Luthers Skrifter i Udvalg, bd. 1).-- -

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. påske - 134

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Nejsum, Peter
Men læg mærke til hvad der sker. Jesus kalder deres forvirring og uro for sorg.
At noget kaldes sorg, kan i sig selv være forløsende. Sorg handler jo noget man har tabt. Om et menneske man har elsket, som ikke er mere. Der er engang én der har sagt: Sorg er hjertets modstand mod det uigenkaldelige, og samtidig erkendelsen af tabet som uigenkaldeligt. Det er godt sagt, for sorg er netop at forholde sig til det uigenkaldelige...Min erfaring er, at det kan være forløsende at få lov til at kalde det sorg. Hvorfor? Jo, fordi man får lov til at se det der er sket - eller ikke sket - som uigenkaldeligt. Som noget der er tabt, og som ikke kommer igen...det de mistede var deres billede af ham som frelser, de længsler og drømme de måtte have haft, om at han da selvfølgelig ikke skulle lide og dø, men på en eller anden måde sætte sin guddommelige magt igennem, så alt blev bedre. De havde vel også drømt om, at deres troskab og mod skulle være noget mere glorværdig end den faktisk blev, da modgangen og krisen meldte sig. De mistede altså også selvrespekt, og deres selvbillede led skade, for svigtede de ham ikke hver og én?...Derfor kan døren lukkes til det der var. Fordi det ikke er at gøre mørket tættere og mere ufremkommeligt, men tværtimod baner vejen for det der kommer og modsiger det.
[2009] Se mere

Schack, Tage
Gud er borte. Mennesker gør stadig fortvivlede Forsøg paa at lade, som om disse Ord ikke passer, og siger: Vi kan mærke ham; vi kan føle ham. Mennesker søger at hente Kristus ned fra Himlen eller op fra de dødes Rige og bilder sig selv og andre ind, at Brudgommen ikke er taget fra os; at vi ejer ham og har ham; at han ik-ke er gaaet bort. Mennesker søger at lade, som om der intet er i Vejen mellem Gud og os; som om Dommen og Døden ikke mere er der; som om Korset er et overstaaet Stadium. - Men Ordet lyder: "Eders Bedrøvelse skal blive til Glæde." Hvor der ingen Bedrøvelse mere er; hvor Kristus ikke mere er borte; hvor det er glemt, at han døde for Menneskers Haand og ved Menneskers Skyld; hvor alt er i Orden, og Mennesket ikke mere er en Synder helt igennem - d. v. s.: ganske og aldeles borte fra Gud - og ikke mere er dødelig helt igennem; dér kan dette Budskab ikke høres.. [1934] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].