Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

2. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 10. 11-16 - Jeg er den gode hyrde

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10

Prædikener til søndagen: 2. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - Den gode hyrde (Ravenna) - Det fortabte får - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. s. e. påske - 133

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jordansen, Kristian
En lejesvend er han dog alligevel, for imellem det, man med sikkerhed kan sige om ham er, at han, da han er et menneske, altid vil være henvist til at gå i tjeneste hos sine egne motiver. Da han er et menneske, vil hans motiver aldrig være rene. Han vil nok som menneske tale om kærlighed, men han ved som menneske ikke, hvad kærlighed er. Hans tilbøjelighed til at være hyrde er bundet i hans egen tilbøjelighed til først og sidst at ville sig selv, og sådan er han ikke hyrde.
Modsat den gode hyrde, der er Guds søn. Han, der skønt han var født af en jordisk kvinde, som den eneste menneskefødte ikke var bundet til at ville sig selv.
[Prædikenen går så overtil at tale om hjorden - og her mærkes så tiden - den er holdt i 1969:] Og alle disse fællesskaber kan blive til dybe afgrunde mellem mennesker, som ikke er til at råbe hen over. Har jeg ellers forstået noget af tidens oprør, er det en af de ting, der gøres oprør imod. Der er i det bedste af oprøret et råb om fællesskab, at Øst og Vest må forstå at leve sammen på den samme jord, at sorte og hvide skal anerkende hinanden som mennesker. Men den vej til fællesskab viser sig at være en vej med vold og terror. For virkelig fællesskab kan ikke leve alene af det, der hører jorden til, sådan som mennesker hører jorden til. [1969] Se mere

Madsen, Ole Skjerbæk
Gud har altid ønsket at vandre med mennesket:
*Gud gik tur med Adam i Paradis.
*Guds herlighed ledsagede folket ud af slaveriet i Ægypten / sky- og ildstøtten.
*Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.
Guds længsel efter fællesskab med os var imidlertid en lidelseshistorie - sådan som vi jo gennemlevet den i den stille uge.
[2015] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].