Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

1. s. e. påske a

Dagens evangelium: Joh. 20. 19-31 - Den opstandne Jesus og disciplene

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: Jeg foretog 2015 en faglitteratur"afstemning" om de enkelte vers' vigtighed - efter antal kommentarer at dømme. V. 21 om sendelsen fører. Se citater nedenfor. Der udestår et dyk ned i fx. 10 trykte prædikener. Men et gæt er at 9 ud af 10 handler om TTT: tvivl, tro og Thomas.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 20

Prædikener til søndagen: 1. s. e. påske - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"At Jesus selv var kaldet, betones navnlig i Johs.ev. Gud, som er kærlighed, sender sin enbårne søn til jorden for at frelse de fortabte. Således legemliggør Jesus som Kristus den guddommelige kærlighed. Det er han kaldet til, og han rækker det kald videre.. (v21). Jesu hele liv og virke er således en forberedelse af og til mission". [s 221 Mortensen: Hvad hjertet er fuldt af] - "Ordet er lyst og klart, at han sender hver af dem, som han selv blev sendt. Derfor kan ingen af dem berømme sig af en særlig magt eller position i forhold til de andre" [Melanchton s. 473 i "Die Bekenntnissschriften.." # s. 481 "ikke med sværd og øvrighed"]. - "Realistisk Opstandelsesforkyndelse, og dokumenterende:.. Det er den Opstanden som siger: Som Faderne har udsendt mig.." [s. 159 i Gustav Brøndsted: Historie og Evangelium] - "..disciplenes mission (må) forstås i lyset af den guddommelige kærlighed. De er kaldet til at bære budskabet om Guds kærlighed ud til verden [s. 184 i Nissen: Budskab og konsekvens]. - "Om tjenesterne i kirken hører vi hos Johannes heller intet udover den ene tjeneste som er vidnetjenesten" s. 564 Prenter: Skabelse og Genløsning.] -

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 1. s. e. påske - 132

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin
[Der bragt to prædikener. Den første om sendelse og nøglemagt. Den anden om Thomas. Her citat fra prædikenen om Thomas]: Sådan er både det menneskelige hjertes forstokkelse og dets svaghed uudsigelig. Så længe der ingen fare er på færde, er det over al måde hårdt og forstokket, så det hverken giver agt på Guds vrede eller trussel. Selv om det længe hører, at Gud vil straffe synden med evig død og fordømmelse, så bliver det dog stedse uforandret og nedsænker sig i hovmod og gerrighed. På den anden side, når det begynder at frygte, bliver det endog så forsagt, at man ikke kan bringe det til rette igen. [1544] Se mere

Stender, Joakim
Men gud ske tak og lov for tvivlen, som også er en måde at prøve kræfter med livet og troen på. Netop tvivlen hindrer os i den ulidelige skråsikkerhed, som vi kan forpeste vore medmenneskers liv med. Findes der noget mere irriterende end skråsikre, selvsmagende mennesker. F. eks ateister. Hvordan kan folk være så skråsikre, at de kan sige, at de ikke tror på Gud. Det er det rene pral. De må skjule for andre, at der også er en side i dem, der tror på Gud. Ligesom vi troende ikke er bange for at tale om vor tvivl, så bør de ikke-troende være lidt mere åbne om, at de også har deres tvivl. [2011] Se mere

Værge, Johannes
"Fred være med jer!" siger han allerførst. De spærrede døre har ikke givet dem fred. Men nu tilsiger han dem fred; nu virkeliggør han noget, som intet andet kunne give dem. - Nogle af dem, i hvert fald Johannes, genkalder sig, hvordan Jesus skærtorsdag aften havde talt indtrængende til dem, noget der i selve situationen ikke bundfældede sig, men nu: "Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke, som verden giver." Ikke en "verdslig" fred, ikke ydre, men noget der på en eller anden måde skaffer sig vej gennem det ydre, ikke kan bremses af noget ydre. Jesus er kommet "midt iblandt dem", ikke på afstand, han har en magt til igen at bane sig vej til dem som deres midtpunkt. Dér kommer deres fred fra. Ikke bare ind gennem dør-spærringer, men gennem døden. [2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].