Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

2. påskedag a

Dagens evangelium: Luk. 24. 13-35 - Vandringen til Emmanus

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24

Prædikener til søndagen: 2. påskedag - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. påskedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. påskedag - 131

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Boye, Merete
Hvis påskeberetningen slutter med langfredag, så er der ingen grund til nogen optimisme på godhedens vegne. Og al den lunkne, lyserøde jesendom, der tager Bibelen til indtægt for det fuldstændig ubegrundede standpunkt, at livet på jorden skulle blive bedre, hvis man prøver at opføre sig ligesom Jesus - den er ét stort bedrag.. [2007] Se mere

Frederik Hjerrild
"Gud er menneskers ledsager skønt de måske ikke engang selv ved det. Gud er ved vor side skønt vi måske føler os forladt og nedtrykt og skuffet. Gud er inderst i virkeligheden, i vort væsens inderste, som vi måske ikke selv har ret megen forbindelse med til daglig. Gud er nærværende på et dybere plan end vores egen bevidsthed, men derfra varmer Gud vore hjerter, selv når vi ikke er klar over det." [1982] Se mere

Høgh, Marie
Nej, han slår følgeskab med os på vejen - ikke for at vise os en ny vej, men for at befale os, at blive på vejen - forblive i synden der er vores sted. For det handler ikke om hvor vejen går hen, men om hvorledes man går på vejen. Det er den fordring, der lyder på alle vore stenede veje og vildvej. At vi skal være den vej tro, vi bliver givet at gå ad. - At være den elskede ledsager på vejen tro, at være tro mod næsten - også den der kun krydser vejen en enkelt gang. [2017] Se mere

Jørgen Jørgensen
Derfor må enhver prædikant gå i lære hos Jesus - og udlægge, hvad der i alle skrifterne handler om ham. Enhver der prædiker må undervise, kalde, appellere og revse - må tale af tro - og tale til tro. For i denne forkyndelse - direkte udsprunget af skriften - træder den opstandne Herre selv nær. Det var Paulus' vidnesbyrd: jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. .og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. [1. Kor. 2,3f] [1988] Se mere

Michael Wagner Brautsch
[Bl. a. med afsæt i kannibalen Quequeg (Moby Dick), hvis hud er tatoveret med en hemmelig profeti ("Vi er alle omvandrende encyklopædier, indbundet i menneskehud" - Ib Michael]: Vores kroppe skal også bruges i Guds frelsesplan. Hvis Gud har hænder, så har Gud dine hænder, og derfor er det dig Han sender, når din næste lider nød. Jesus Kristus er opstået fra de døde, med krop og sjæl, og derfor kommer Han os i møde på vej til Emmaus, på vej tilbage til arbejdet og hverdagen, til venner og fjender, til familie og kollegaer, til liv med fascination, væmmelse, erotik og død. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].