Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Påskedag a

Dagens evangelium: Mk. 16. 1-8 - Jesu opstandelse

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: "..ingen fortælling kan bringe de døde tilbage, men det (påskeev. hørt ved begravelse pointeret med slutningen tilbagevenden til Galilæa) var en fortælling, der mindede mig om, at vi først og fremmest er, hvad vi har bag os, deler i erindringen med dem, der endnu lever" (KFPT 48 s. 16, Grøndahl) .. .. se videre i artiklen om erindringen som opstandelsens betydning (ikke teologisk, men som oplevelse)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: 99: der findes en anden bevægelse end bevægelsen ind i døden: Rudolph Tegner: Gravmæle over kunstnerens mor Tegners Mor. Kom hjerte med hvad dødt du har.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 16

Prædikener til søndagen: Påskedag - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Påskedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Påskedag - 130

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Otto
Gud selv maa tage Vare paa sin Sandhed. Og nu siges det om os og til os, siges nu: "I er altsaa bleven oprejst med Kristus." Du er bleven oprejst. Det vil altsaa ikke sige, at du er uskyldig, eller at du er værdig til Oprejsning. Det vil ikke sige, at du har rejst dig, at du har sejret over dine Synder, at det nu gaar fremad med dig, at du nu er bleven et godt og elskeligt Menneske, eller dog er paa Vej dertil. Det er du maaske - og maaske slet ikke. Jeg véd det ikke, og det kommer ikke Paaskens Budskab ved. Her tales ikke om det, som vi kan godtgøre eller kontrollere Rigtigheden af. [1934] Se mere

Arendt, Bent
Forestillingen om et liv efter døden er ofte blevet gjort til et særligt kendetegn for kristendommen, hvormed den skulle adskille fra andre religioner. Men det er ikke tilfældet..[Det særlige:] Jesu opstandelse fra de døde er et budskab til de levende - om livet, hvad der gælder for vores liv efter opstandelsen påskemorgen. Kvinderne ved graven fik noget at vide om livet: Den døde, korsfæstede, er slet ikke her, hvor I søger ham som den døde; han er opstået. Gå hen og sig til disciplene, at han går forud for jer til Galilæa - dér, hvor I kommer fra, hvor I mødte ham første gang i jeres liv, hvor det hele begyndte for jer. Dér skal I se ham - i levende live../..Vi kan kun tage imod og tro det løfte, i tillid til, at det så kan rumme alt det i sig, som vi ikke kender og ikke forstår, og dog bliver udsat for. Guds liv venter os i det løfte, i hver generation, hver eneste påske, både i liv og død. De første kristne valgte at sætte alt ind på så at lade det løfte om livet råde. Påskens spørgsmål er så, hvad vi vælger at lade råde for vores liv. Amen. [2007] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
.. Ånd dør ikke, den er Guds fra først af, og Gud tager sig af den - og har gjort det i Kristus. Når så fx. Paulus skal tænke videre: hvad sker der, når vi dør, så må han tænke i forvandling. Kornet der dør i jorden ligner ikke spiren og akset der vokser op. Kornet opløstes og gik til grunde, men kornets kode formede et nyt aks, optog nye elementer, blev til et nyt og anderledes legeme. Sådan må man også tænke sig med de dødes opstandelse../.. Pointen er forvandling: identiteten er der, men den legemlige iklædning er en anden - og den kan man kun udtrykke sig billedligt om. Men legemlig er den: ånd er i den grad for den kristne tro livskraft og ikke kun bevidsthed, at kraften ikke kan lade være at forme sig legemlighed i en eller anden forstand, som vi ikke kan videnskabeligt fiksere, men nok både ane og tro. ./. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Amen. [1994] Se mere

Lind, Peter
Hvis denne lederskribent vil tro på Jesu opstandelse som en myte, så må han sådan set om det. Hvis den teologiske professor vil tro på opstandelsen som et symbol, så er det også hans sag. Vi har frihed til at tro, hvad vi vil - og hvad vi vil nøjes med.
Men da evangelisten Markus i sin tid skrev sin beretning om Jesu opstandelse var det hverken ment som en myte eller et symbol; det var beskrivelsen af den rene og skære virkelighed. Et budskab som blev til den kristne kirke... At det måske nok på alle måder er ufatteligt, men at det dog er en virkelighed, som vi vælger at bygge vores liv og hele vores eksistens på. Som vi tror på som en realitet i verden og i vores liv. At det er en virkelighed, Gud skænker os ved, at vor korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus, møder os midt i vores liv og verden - midt i vores virkelighed - som en stor og altafgørende del af den. Amen.
[2009] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].