Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Mariæ bebudelse a

Dagens evangelium: Luk. 1. 26-38 - Bebudelsen: Gabriel hos Maria

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Bebudelsen er den anden i rækken af.. 2:. "Lille jul" er denne dag blevet kaldt - her på.. 3: GT er den profeti om den unge kvinde, der skal føde..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Jesper Stange: Vi er til påskeforberedelse. Jomfruen og graven ligner nemlig hinanden ved at være i stand til at føde liv, selvom det ikke skulle være muligt. [Se Kirkemusikalsk Kompetancecenter nedenfor]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1

Prædikener til søndagen: Mariæ bebudelse - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Matthias Grünewalds billede af bebudelsen er et fantastisk billede at bevæge sig ind i oplevelsesmæssigt og pædagogisk. Billedet findes i "Hvad skal jeg sige?" - med en interaktiv tolkende udlægning, som især bygger på Erik A. Nielsens gennemgang af billedet i Solens Fødsel. Om man skal lade eleverne følge med interaktivt eller om man måske hellere selv skal fortælle er naturligvis op til underviseren. Det er altid godt at aflæse billedet først, lade så mange spørgsmål som muligt rejse sig, inden man kommer med tolkningerne. Se billedet og tolkninger herfra. - Mariæ Bebudelse - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Mariæ bebudelse Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Mariæ bebudelse - 125

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Men ... hun er til rådighed, hun indvilliger i at være redskab for Guds handling. Det er det hellig betyder: at være til rådighed, at være disponibel.
Jesus var disponibel: han var til rådighed for Guds plan, han var til rådighed for andre, han levede for andre, derfor var han hellig. Og kirken er hellig, een hellig, altomfattende og apostolisk kirke?, kirken er til rådighed, kirken er et instrument i Guds hånd. Og det er vigtigt, dette med at kirken er til rådighed. Ikke for hvad som helst, der er ikke tale om nogen tivolisering eller mac-donaldisering af kirken, men kirken er til rådighed for Guds frelsesplan.
[2003] Se mere

Lauesen, Lasse Rødsgaard
I Guds historie er der tre templer, et i Jerusalem, et i Maria og et hos os idag. [2011] Se mere

Stender, Poul Joachim
Det fascinerende ved Guds mor er nemlig ikke hendes uberørthed, da hun undfangede Jesus. Men det modsatte. Hun lod sig røre. Da ærkeenglen Gabriel viste sig for hende og bebudede, at hun skulle blive gravid med Guds søn ved Helligåndens kraft, var hun formodentlig 12-13 år og forlovet med en håndværker ved navn Josef. At blive gravid var en katastrofe for hende. Hun satte alt over styr...Det største problem i vort samfund i dag, er vor evne til ikke, at lade os røre. Vi sidder foran tv-skærmen. En nation af jomfruer. [2013] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].