Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Midfaste a

Dagens evangelium: Joh. 6. 1-15 - Bespisningen af fem tusinde

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Geografisk et andet sted (Jerusalem), men.. 2: "Laetare". Fastetid - liturgisk farve violet.. 3: GT fortæller om bespisningen i ørkenen, og epistelen..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Prædikener til søndagen: Midfaste - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Kobberstik (fra?) anskueliggør tegneseriagtigt i ét billede hele fortællingen, sådan at det at Jesus trækker sig tilbage fra magten kommer i forgrunden. Dermed falder bespisningen i ørkenen tydeligt ind under rækken af Jesu fristelser. - Eventuelt kan Jesu forhold til jordisk magt diskuteres udfra Nikolajevits Ge's billede Jesus for Pilatus. - Jesus for Pilatus - Bespisningen i ørkenen - ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Midfaste Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Midfaste - 124

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Anders Gadegaard
"..Ørkenen findes overalt, omkring os og i vore hjerter. Ørkenen æder sig ind på alt frugtbart. Den kræver menneskeliv. Den vokser som en kræftsvulst som i Afrika på grund af klimaforandringerne. FN's klimapanel.." [2013] Se mere

Eva Meile
Han ville ikke være en sensation, Han ville skænke dem et under... Et under er et tegn. Det står som et bindeled mellem to verdener: håndgribelighedens verden og evighedens verden. Når evigheden vil have os, som lever i håndgribelighedens verden, i tale, må den bruge tegn, og til de tegn låner den materiale fra vores verden. At forstå et tegn fra evigheden vil sige at se og sanse den timelige virkelighed på en måde, så den fremtræder som både sig selv og som noget andet, noget, der er større end den selv...Jesus ville ikke være konge, han ville være brød. Brød til hele verden. Livets brød. Kærlighedens brød. Barmhjertighedens brød. Det, som der bliver mere af, jo flere der spiser af det...Der er et tvivlsomt slagord, der hedder: Du er, hvad du spiser. [2007] Se mere

Frederik Hjerrild
.. jeg (vil) foretrække den bibelske virkelighed. Af én eneste grund: denne virkelighed er endnu ikke afsluttet. Den er endnu ikke kommet fuldtud, den er endnu ikke fuldendt. Den er en utopi. 'Utopi' plejer vi at sige når noget er en urealistisk drøm, men egetlig betyder dette fremmedord, 'utopi', intet-steds.
Vi kender vort sted, vi ved hvad der finder sted, vi ved hvad vi har, og der er ikke mange som venter sig særlig meget mere af denne verden. Men der er altså en virkelighed som er anderledes, som er dejlig, herlig, fin og retfærdig, men som bare endnu ikke har fundet sted fuldtud, som endnu ikke har fundet sit sted, sit blivende sted.
Det er denne utopi vi har i vort evangelium...Det er denne store utopiske virkelighed, vi drømmer om her i Guds menighed. Og det er vigtigt at holde denne drøm ved lige...
[1982] Se mere

Luther, Martin
Christen werden nicht verhungern. [] Se mere Marts 2017: For tiden er der ikke adgang til predigten databank.

Luther, Martin 2
I dette evangelium lærer Kristus os atter først om troen, at vi ikke skal sørge for bugen og livets opretholdelse. Og han lokker os dertil med et mirakel, som ville han her med gerningen sige, hvad han i Matt 6, 33 siger med ord: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed.."
For det andet giver han os et eksempel på kærligheden, og det på mange måder: Først ved, at han ikke alene lader dette under med bespisningen komme de fromme til gode, som følger ham for hans gerningers og ords skyld, men også bugtjenerne.."
[Herefter kaster Luther, som andre steder ellers kan være moderne-kritisk overfor den allegoriske tolkningsmåde, sig ud i en serie af overraskende allegoriseringer, som er mere eller mindre er tydeligt polemisk-reformatoriske i pointen. Da hans prædiken for en gangs skyld er kort, kan man da underholde sig med at møde en os fremmed tolkningsmåde i fuldt flor.]
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].